V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Removable
V2EX  ›  二手交易

随缘收一个 pixel 4a 当备用机

 •  
 •   Removable · 2021-04-04 22:09:31 +08:00 · 673 次点击
  这是一个创建于 723 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  不知道有没有 v 友正好要出的,感觉咸鱼上价格差距好大啊,从 1500 到 3000 都有,不知道正常什么价格是合理的?
  8 条回复    2021-04-05 22:02:42 +08:00
  zhandouji
      1
  zhandouji  
     2021-04-04 22:20:12 +08:00 via iPhone
  取平均??
  Removable
      2
  Removable  
  OP
     2021-04-04 23:04:45 +08:00 via iPhone
  @zhandouji 😂
  diaosi
      3
  diaosi  
     2021-04-05 02:08:35 +08:00   ❤️ 1
  朋友昨天刚从咸鱼收了一个,2300,供参考
  Removable
      4
  Removable  
  OP
     2021-04-05 07:41:36 +08:00 via iPhone
  @diaosi 请问是什么配置的?
  diaosi
      5
  diaosi  
     2021-04-05 13:47:49 +08:00
  不是说就一个配置吗
  iislong
      6
  iislong  
     2021-04-05 15:21:19 +08:00 via Android
  搭车蹲个 p20p
  Removable
      7
  Removable  
  OP
     2021-04-05 16:38:37 +08:00 via iPhone
  @diaosi 我看好像还有 4g 和 5g 两版?
  supercaizehua
      8
  supercaizehua  
     2021-04-05 22:02:42 +08:00
  分 4g 和 5g
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   4541 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 51ms · UTC 09:08 · PVG 17:08 · LAX 02:08 · JFK 05:08
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.