V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Junghh
V2EX  ›  二手交易

650 包邮收 airpods2 教育未拆封耳机

 •  
 •   Junghh · 220 天前 via iPhone · 969 次点击
  这是一个创建于 220 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  微 JUNGHH1995 ,走小黄鱼

  10 条回复    2022-08-20 02:05:03 +08:00
  ak47007
      1
  ak47007  
     220 天前
  同收,楼主优先,V:d2FuZ3hpYW9sb25n
  ohoh
      2
  ohoh  
     220 天前
  同收,楼上优先,V: b2hvaF9jbw==
  a5401017
      3
  a5401017  
     220 天前 via iPhone
  同收,楼上优先 v: c3ljaF93ag==
  playerlxt14
      4
  playerlxt14  
     220 天前
  同收,坐标深圳,楼上优先,v:bGl4dGxlbwo=
  AlexaETF
      5
  AlexaETF  
     220 天前
  同收,坐标深圳,楼上优先,V:emhvdXR4MjAxMDg=
  wancoco
      6
  wancoco  
     220 天前
  670 到付坐标杭州,有意联系,v:MTY2MDcwOTE1ODQ=
  WeitingChen
      7
  WeitingChen  
     219 天前
  @wancoco 好家伙,还带提价的
  WeitingChen
      8
  WeitingChen  
     219 天前
  @wancoco 哈哈哈哈哈哈
  lostsquirrelX
      9
  lostsquirrelX  
     219 天前
  650 出一个,成都面交
  howencilx
      10
  howencilx  
     219 天前
  650 到付我倒是可以出一个,ps:今年压价真的狠
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   1259 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 53ms · UTC 23:55 · PVG 07:55 · LAX 16:55 · JFK 19:55
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.