V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
WollensZhang
V2EX  ›  二手交易

随缘收一个投影仪最好深圳面交

 •  
 •   WollensZhang · 209 天前 · 548 次点击
  这是一个创建于 209 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  迫于对象想看电视📺,收一个投影仪

  12 条回复    2021-12-20 22:12:11 +08:00
  im67
      1
  im67  
     209 天前
  极米 Z5 1400 ,可自提,地铁附近
  Leonard
      2
  Leonard  
     209 天前
  预算多少?
  我有个坚果 J9 ,2600
  gakkiismywife1
      3
  gakkiismywife1  
     209 天前
  300 天猫投影仪
  intLee
      4
  intLee  
     209 天前
  北京也想。。。捡一台便宜的关灯看电影
  huqi
      5
  huqi  
     209 天前
  Kilerd
      6
  Kilerd  
     208 天前 via iPhone
  @gakkiismywife1 东西还在吗?有意
  xieyqxie
      7
  xieyqxie  
     208 天前
  @im67 #1 在深圳吗?微信:aXl1Y2Np 聊聊
  xieyqxie
      8
  xieyqxie  
     208 天前
  @gakkiismywife1 #3 在深圳吗?微信:aXl1Y2Np 聊聊
  gakkiismywife1
      9
  gakkiismywife1  
     208 天前
  @huqi 我这个是垃圾投影仪来的
  gakkiismywife1
      10
  gakkiismywife1  
     208 天前
  @xieyqxie 我这个是垃圾投影仪
  zjhjszwx
      11
  zjhjszwx  
     188 天前
  @Leonard 老哥投影仪还卖吗
  Leonard
      12
  Leonard  
     188 天前 via iPhone
  @zjhjszwx 抱歉已出
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1562 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 361ms · UTC 17:07 · PVG 01:07 · LAX 10:07 · JFK 13:07
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.