V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
chengshilieren
V2EX  ›  问与答

谁有 IT 前缀的域名

 •  
 •   chengshilieren · 288 天前 · 2243 次点击
  这是一个创建于 288 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  大家好

  我想买一个纯净的 IT 前缀的域名,比如 it.com 这样的,其他后缀也可以,注册续费不要太贵

  哪位同志如果有,可以联系胖虎 pang.hu

  谢谢
  19 条回复    2021-09-18 08:58:57 +08:00
  Puteulanus
      1
  Puteulanus  
     288 天前
  两个字母的,总量也就不到七百个,不可能便宜吧
  LiYanHong
      2
  LiYanHong  
     288 天前   ❤️ 5
  域名网站去搜一下啊
  比如 it.gay 只要 2000 多
  shpkng
      3
  shpkng  
     288 天前
  老哥你的域名怎么都这么黄暴
  Rwing
      4
  Rwing  
     288 天前
  现在域名价格逐年跳水。。。还要投资吗。。。。
  fetich
      5
  fetich  
     288 天前   ❤️ 1
  知道你有 pang.hu 這個域名了( doge
  yulgang
      6
  yulgang  
     288 天前
  我怀疑你是在这炫耀你手里的玉米
  justest123
      7
  justest123  
     288 天前
  我怀疑你是在这炫耀你手里的玉米
  chengshilieren
      8
  chengshilieren  
  OP
     288 天前
  @LiYanHong 续费也要 2000 多,那扛不住啊
  sadcat1103
      9
  sadcat1103  
     288 天前
  点进去,发现原来我才是买家
  himarrin
      10
  himarrin  
     288 天前
  hu 是哪里注册的
  flyz
      11
  flyz  
     288 天前 via Android   ❤️ 2
  老夫掐指一算,就知道你想当二道贩子。
  SachinBeyond
      12
  SachinBeyond  
     288 天前 via Android
  Xusually
      13
  Xusually  
     288 天前   ❤️ 1
  好家伙,合着是玉米老板来做 SEO 啊
  chengshilieren
      14
  chengshilieren  
  OP
     288 天前
  chengshilieren
      15
  chengshilieren  
  OP
     288 天前
  @Xusually 真诚求购 it 前缀域名
  weak
      16
  weak  
     288 天前 via iPhone
  zanxj
      17
  zanxj  
     288 天前
  可以举报吗
  liuidetmks
      18
  liuidetmks  
     287 天前 via iPhone
  点进去都是黄色词汇啊?举报了
  chengshilieren
      19
  chengshilieren  
  OP
     287 天前
  @liuidetmks 55555,对不起兄弟,我也不想那样的,它只是个网址符号而已
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2496 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 13:21 · PVG 21:21 · LAX 06:21 · JFK 09:21
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.