V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
gongshishao126
V2EX  ›  二手交易

迫於显卡涨价,旧电脑询个价,合适就卖。 微星 2060

 •  
 •   gongshishao126 · 2021-02-25 16:17:32 +08:00 · 723 次点击
  这是一个创建于 531 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  13 条回复    2021-03-18 15:18:54 +08:00
  ddoyou
      1
  ddoyou  
     2021-02-25 16:19:24 +08:00
  我出 2060
  gongshishao126
      2
  gongshishao126  
  OP
     2021-02-25 16:20:56 +08:00
  怎么发图片啊,我把完整的配置发一下
  onlyForward
      3
  onlyForward  
     2021-02-25 16:29:43 +08:00
  蹲配置
  gongshishao126
      4
  gongshishao126  
  OP
     2021-02-25 16:33:21 +08:00
  gongshishao126
      5
  gongshishao126  
  OP
     2021-02-25 16:34:30 +08:00
  以上为测试图片,不用理会
  gongshishao126
      6
  gongshishao126  
  OP
     2021-02-25 16:56:32 +08:00
  gongshishao126
      7
  gongshishao126  
  OP
     2021-02-25 16:58:42 +08:00
  qiuqingxin
      8
  qiuqingxin  
     2021-02-25 17:14:03 +08:00
  显卡单出吗
  jrtzxh020
      9
  jrtzxh020  
     2021-02-25 17:29:27 +08:00
  估计一大半人都想问显卡
  onlyForward
      10
  onlyForward  
     2021-02-25 17:31:49 +08:00
  不要显卡机箱多少
  vxyun
      11
  vxyun  
     2021-02-26 13:25:41 +08:00
  老哥 明盘吧
  gongshishao126
      12
  gongshishao126  
  OP
     2021-02-27 16:17:09 +08:00
  显卡单出多少钱?我也不知道能卖多少啊,有想要的可以随意出价
  gongshishao126
      13
  gongshishao126  
  OP
     2021-03-18 15:18:54 +08:00
  3000
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2929 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 10:57 · PVG 18:57 · LAX 03:57 · JFK 06:57
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.