V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
churchmice
V2EX  ›  二手交易

出点 88vip 的玩意

 •  1
   
 •   churchmice · 2020-08-07 17:57:08 +08:00 · 916 次点击
  这是一个创建于 732 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  到期 2021.08.07
  优酷 45
  饿了么 20
  9 条回复    2020-08-10 16:58:40 +08:00
  churchmice
      1
  churchmice  
  OP
     2020-08-07 17:58:43 +08:00 via Android
  微信同名
  churchmice
      2
  churchmice  
  OP
     2020-08-07 18:10:13 +08:00 via Android
  饿了么卖了,还有优酷
  piqq
      3
  piqq  
     2020-08-07 18:11:40 +08:00
  借楼 40 收网易云微信 93834321
  Anshay
      4
  Anshay  
     2020-08-07 18:36:34 +08:00 via iPhone
  @piqq 网易云还可以其他号码收吗?
  8G
      5
  8G  
     2020-08-07 22:14:51 +08:00 via iPhone
  饿了么比优酷值钱
  TomorJM
      6
  TomorJM  
     2020-08-07 23:06:31 +08:00
  同出优酷, 楼主优先
  yy2351136980
      7
  yy2351136980  
     2020-08-08 09:51:34 +08:00
  借楼 40 收优酷
  Praha
      8
  Praha  
     2020-08-08 12:00:45 +08:00
  借楼收网易云会员 wx= dzk3MDcyMw==
  churchmice
      9
  churchmice  
  OP
     2020-08-10 16:58:40 +08:00
  @yy2351136980 卖你了,来吧
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1107 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 21:01 · PVG 05:01 · LAX 14:01 · JFK 17:01
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.