V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
xuc
V2EX  ›  二手交易

1500左右收个 iPad mini 一代

 •  
 •   xuc · 2013-12-30 15:29:08 +08:00 · 1019 次点击
  这是一个创建于 3564 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  参考价格 http://2.taobao.com/item.htm?id=36822520173
  可惜上面这个链接是别人谈好了的
  11 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  Mac
      1
  Mac  
     2013-12-30 15:47:56 +08:00
  有必要么?易迅全新的也才1899
  xuc
      2
  xuc  
  OP
     2013-12-30 16:15:09 +08:00
  @Mac 先收收看吧,刚才上面那个偶然看到,可惜有人先下手为强了。这么好的成色便宜400还是很划算的。
  playmobil
      3
  playmobil  
     2013-12-30 16:21:03 +08:00
  1500应该收个国行没问题,不过建议入手mini2,多700左右
  xuc
      4
  xuc  
  OP
     2013-12-30 16:29:02 +08:00
  @playmobil 不是自用,帮别人收的
  我全是安卓设备 嘿嘿
  xuc
      5
  xuc  
  OP
     2013-12-30 16:33:42 +08:00
  @playmobil 主要是怕一个熊孩子砸坏了,已经砸坏一个了,所以还是mini吧
  ZekeJi
      6
  ZekeJi  
     2013-12-30 17:11:06 +08:00   ❤️ 1
  白色16g全新未拆封 1700.考虑下,qq:二一四八七二九一一
  tceisk9584
      7
  tceisk9584  
     2013-12-30 17:21:58 +08:00
  年会公司发的, 拆了用了几天, 1500 qq:75479750
  xuc
      8
  xuc  
  OP
     2013-12-30 18:03:15 +08:00
  @tceisk9584 已加QQ
  xuc
      9
  xuc  
  OP
     2013-12-30 22:49:22 +08:00
  7楼不出了,继续收。

  @ZekeJi 国行?能不能便宜点,易迅用券也只要1800
  Perry87
      10
  Perry87  
     2013-12-31 09:55:19 +08:00
  xuc
      11
  xuc  
  OP
     2013-12-31 13:55:41 +08:00
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2003 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 06:31 · PVG 14:31 · LAX 23:31 · JFK 02:31
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.