V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ripperhe
V2EX  ›  macOS

[抽奖送码活动 & macOS] Bob x 火山翻译抽奖活动!

 •  
 •   ripperhe · 163 天前 · 5575 次点击
  这是一个创建于 163 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  Bob x 火山翻译

  Bob 是一款 macOS 平台翻译 和 OCR 软件,支持划词翻译、截图翻译和截图 OCR 等功能,具体功能可以去 这里 查看。

  Bob 最新版本支持火山翻译啦!火山翻译(fanyi.toutiao.com)是字节跳动旗下机器翻译品牌,大家如果用过飞书、TikTok 、今日头条等字节产品内的翻译,都是由火山翻译提供的结果。申请密钥后,火山翻译每月提供 200 万字符的免费额度,欢迎大家在 Bob 中使用~

  Mac App Store 链接:

  Download on the Mac App Store

  抽奖活动 1

  本帖为抽奖活动,老规矩,回帖即可参与抽奖,不需要留邮箱,截止时间为后天晚上 9 点整( 2022 年 10 月 14 日 21:00 ),奖品共计 5 个 Bob Pro 兑换码

  截止之后我会在 [1 - 楼层总数] 之间随机出 5 个数字,对应楼层的朋友即为中奖者。

  抽中的朋友我会 @ 你,届时「 V2EX > 提醒系统」会通知你,你将通知你的截图发送邮件到 [email protected] 即可,邮件标题为「 v 站抽奖」。

  抽奖活动 2

  此外,使用微信打开 这篇公众号文章,文章底部也可参与抽奖,截止时间为后天下午 5 点 20 分( 2022 年 10 月 14 日 17:20 ),奖品共计 10 个 Bob Pro 兑换码,届时微信活动抽奖小程序会直接发放 Bob Pro 兑换码给中奖者。

  提示:所有人可同时参加两个抽奖活动。

  第 1 条附言  ·  162 天前
  目前看起来微信公众号文章中奖概率高一些,文章地址如下:
  内有福利 | 双厨狂喜:Bob x 火山翻译梦幻联动!
  https://mp.weixin.qq.com/s/c5zwcDsCgL10m_WdBiksEQ
  第 2 条附言  ·  161 天前
  感谢各位的支持,截至晚上 9 点一共 398 条回复,中奖名单如下:

  57 @Silently

  122 @sss393

  193 @1235467

  287 @chenfeng9527

  362 @idealist

  😃 恭喜中奖的各位朋友 🎉🎉🎉

  请将收到本消息的「 V2EX > 提醒系统」的通知截图发送邮件到 [email protected] ,邮件标题为「 v 站抽奖」,我会陆续发放。
  408 条回复    2022-11-01 14:51:31 +08:00
  1  2  3  4  5  
  Vitta
      1
  Vitta  
     163 天前   ❤️ 1
  已经买了,来抽个送人,支持
  linyichang
      2
  linyichang  
     163 天前   ❤️ 1
  虽然已经是 pro 版本了 但是还是来测试下是否欧皇
  duxiansen
      3
  duxiansen  
     163 天前   ❤️ 1
  支持下
  Jassina
      4
  Jassina  
     163 天前 via iPhone
  抽我
  Thisislife0
      5
  Thisislife0  
     163 天前
  我也买了,中了送朋友
  WonderUniverse
      6
  WonderUniverse  
     163 天前
  Bob 真的很好用诶
  caro1xxx
      7
  caro1xxx  
     163 天前
  冲冲冲冲冲冲
  Mulch1406
      8
  Mulch1406  
     163 天前 via Android
  姿瓷 等 Windows
  uyun2421
      9
  uyun2421  
     163 天前 via iPhone
  抽我抽我!!!!
  ilikewind
      10
  ilikewind  
     163 天前
  🍺
  shineonme
      11
  shineonme  
     163 天前 via iPhone
  啥时候会有折扣吗?
  RyuZheng
      12
  RyuZheng  
     163 天前
  已经买了,来凑个热闹
  jccaipc
      13
  jccaipc  
     163 天前
  随缘了
  yyf1234
      14
  yyf1234  
     163 天前 via iPhone
  zhuweiyou
      15
  zhuweiyou  
     163 天前
  已经买了, 不耽误我中奖
  li2333
      16
  li2333  
     163 天前
  中过一次了,不耽误再来一次
  KevinDo2
      17
  KevinDo2  
     163 天前
  已经买了,不耽误我中奖
  clearc
      18
  clearc  
     163 天前
  才知道收费了
  saimax
      19
  saimax  
     163 天前 via iPhone
  参与一下
  poison123
      20
  poison123  
     163 天前 via iPhone
  11
  supertan
      21
  supertan  
     163 天前
  给我中!
  sankemao
      22
  sankemao  
     163 天前
  分母来了
  sgaxun123
      23
  sgaxun123  
     163 天前 via iPhone
  支持
  1014982466
      24
  1014982466  
     163 天前
  支持下,抽我
  myxingkong
      25
  myxingkong  
     163 天前
  支持
  minamike
      26
  minamike  
     163 天前 via iPhone
  重在参与
  linmi
      27
  linmi  
     163 天前 via iPhone
  重在参与
  akvo
      28
  akvo  
     163 天前 via Android
  好软支持
  Rangertwo
      29
  Rangertwo  
     163 天前
  中中~
  cambo0
      30
  cambo0  
     163 天前 via iPhone
  支持一下
  nah
      31
  nah  
     163 天前
  试试
  f0rger
      32
  f0rger  
     163 天前 via iPhone
  做个分母,看看能不能中一个
  huyinjie
      33
  huyinjie  
     163 天前 via iPhone
  支持
  CEEC
      34
  CEEC  
     163 天前 via iPhone
  碰碰运气
  rechtsstaat
      35
  rechtsstaat  
     163 天前
  已买,支持一下
  howencilx
      36
  howencilx  
     163 天前
  当初新版本刚发布就买了,支持一下
  lidalu
      37
  lidalu  
     163 天前 via Android
  支持一下
  liuzhihang
      38
  liuzhihang  
     163 天前 via iPhone
  中了送人
  sheller
      39
  sheller  
     163 天前
  支持支持!
  NaganoMei0
      40
  NaganoMei0  
     163 天前 via iPhone
  bob 无敌
  Er01c
      41
  Er01c  
     163 天前 via Android
  已买,支持
  Rookie01
      42
  Rookie01  
     163 天前 via iPhone
  支持一下,每天都会用的应用
  H97794
      43
  H97794  
     163 天前
  mac 能不能一起送台
  GeekBao
      44
  GeekBao  
     163 天前 via Android
  谢谢大佬
  shell314
      45
  shell314  
     163 天前 via Android
  支持
  henry6069
      46
  henry6069  
     163 天前 via iPhone
  抽我,一直想入 bob ,学生🐶刚需
  Yangfan1991
      47
  Yangfan1991  
     163 天前 via iPhone
  抽我抽我鞭打我
  fatpa
      48
  fatpa  
     163 天前
  当个分母
  Chandleric
      49
  Chandleric  
     162 天前
  抽我!
  BBrandon
      50
  BBrandon  
     162 天前 via iPhone
  已购,凑个热闹
  kchum
      51
  kchum  
     162 天前 via iPhone
  支持下,好用!
  fatelight
      52
  fatelight  
     162 天前
  已经买了,凑个热闹
  qiyuanshouji
      53
  qiyuanshouji  
     162 天前 via iPhone
  支持 Bob ,冲啊
  shixuedela
      54
  shixuedela  
     162 天前
  我还没有买,现在还是试用期,当个分母~
  leverestfish
      55
  leverestfish  
     162 天前
  已经买了,回馈一下消费者吧
  btw ,真的是好产品👍
  dcncy
      56
  dcncy  
     162 天前 via iPhone
  良心 app ,必须支持。
  Silently
      57
  Silently  
     162 天前 via iPhone
  支持下
  antpliot
      58
  antpliot  
     162 天前
  已经买了,来凑热闹
  shyray
      59
  shyray  
     162 天前 via iPhone
  试一下运气
  wilhexm
      60
  wilhexm  
     162 天前
  试一下手气
  LindseyR
      61
  LindseyR  
     162 天前
  试试
  xlongye
      62
  xlongye  
     162 天前 via iPhone
  试试运气
  yangmacbob
      63
  yangmacbob  
     162 天前 via iPhone
  重在参与
  xia0sheng
      64
  xia0sheng  
     162 天前
  参与参与
  kmsg
      65
  kmsg  
     162 天前 via iPhone
  1
  soul1899
      66
  soul1899  
     162 天前 via iPhone
  支持大佬
  idamon
      67
  idamon  
     162 天前 via Android
  参与一下
  eggt
      68
  eggt  
     162 天前 via iPhone
  支持一个,很好用
  hiboniu
      69
  hiboniu  
     162 天前
  支持一下
  titi14gj
      70
  titi14gj  
     162 天前 via iPhone
  已买
  Tiking
      71
  Tiking  
     162 天前
  参与一下
  Xyg12133617
      72
  Xyg12133617  
     162 天前
  前几天刚买了,抽一个送人
  tysb777
      73
  tysb777  
     162 天前
  分母+1
  bottleCap
      74
  bottleCap  
     162 天前
  用 bob 超久了,来凑个热闹!
  hisaya
      75
  hisaya  
     162 天前
  抽我
  Lemonadeccc
      76
  Lemonadeccc  
     162 天前
  重在参与~
  a4526047
      77
  a4526047  
     162 天前 via iPhone
  我要中
  vvdvdsv
      78
  vvdvdsv  
     162 天前 via Android
  支持一下
  Hehewu718
      79
  Hehewu718  
     162 天前 via iPhone
  兹瓷兹瓷
  Bo0
      80
  Bo0  
     162 天前
  表示 Bob 很好用,装机必备软件
  Tongwin
      81
  Tongwin  
     162 天前
  w 支持一下子
  tianzx
      82
  tianzx  
     162 天前
  抽我
  wolyshaw
      83
  wolyshaw  
     162 天前
  分子
  wangningkai
      84
  wangningkai  
     162 天前 via iPhone
  好用,支持
  simon2413
      85
  simon2413  
     162 天前
  来来来,帮师妹抢
  xiangpeng
      86
  xiangpeng  
     162 天前
  分母,社区版用户
  shiira
      87
  shiira  
     162 天前 via iPhone
  做个分母,也是我的荣幸
  guisheng
      88
  guisheng  
     162 天前 via iPhone
  没用过,来试试对比下欧陆
  Celebrity
      89
  Celebrity  
     162 天前 via iPhone
  支持
  PopeyeLau
      90
  PopeyeLau  
     162 天前
  重在参与
  TAFMT
      91
  TAFMT  
     162 天前
  分母+1
  zjccc
      92
  zjccc  
     162 天前
  分母来了
  dazkarieh
      93
  dazkarieh  
     162 天前
  我也买了,支付下
  qq149971093
      94
  qq149971093  
     162 天前
  支持好软件
  zhyf007
      95
  zhyf007  
     162 天前
  支持好软件
  idlerlestat
      96
  idlerlestat  
     162 天前
  支持好软件
  zibber
      97
  zibber  
     162 天前
  分母
  msy45
      98
  msy45  
     162 天前
  支持支持
  KasonKwok
      99
  KasonKwok  
     162 天前
  支持
  lanceran
      100
  lanceran  
     162 天前
  支持!
  1  2  3  4  5  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   1129 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 63ms · UTC 18:48 · PVG 02:48 · LAX 11:48 · JFK 14:48
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.