V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。

为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:

拼车信息请发到 /go/cosub 节点。

如果没有发送到 /go/cosub,那么会被移动到 /go/pointless。如果持续触发这样的移动,会导致账号被禁用。

Manrod
V2EX  ›  二手交易

100 左右想收个稳定不断流的路由

 •  
 •   Manrod · 2022-02-07 15:43:08 +08:00 · 1145 次点击
  这是一个创建于 864 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  有闲置路由要出的 v 友吗?
  第 1 条附言  ·  2022-02-08 09:53:11 +08:00
  已收,结贴
  11 条回复    2022-02-09 10:52:12 +08:00
  Tom7
      1
  Tom7  
     2022-02-07 16:12:42 +08:00
  同收,楼主优先
  McreeWu
      2
  McreeWu  
     2022-02-07 16:16:58 +08:00
  买个 k2 什么的能用就行
  shervy
      3
  shervy  
     2022-02-07 16:28:11 +08:00
  出俩 K2 ,一个是高恪固件,一个是官改,成色新~
  vx 绿码:QmFzZTY0UHJv
  shervy
      4
  shervy  
     2022-02-07 16:29:07 +08:00
  还有华为的 2 个光猫,都没问题,还有 1 个水星路由 1 个 TP 跑 100M 应该没问题,要的联系,不开高价。
  wzq001
      5
  wzq001  
     2022-02-07 16:38:39 +08:00
  wzq001
      6
  wzq001  
     2022-02-07 16:38:58 +08:00
  TPLINK AC1900 还可以吧,80 包邮了解下
  bidongliang
      7
  bidongliang  
     2022-02-07 20:22:50 +08:00 via Android
  k3c 要不?
  Ansen
      8
  Ansen  
     2022-02-07 21:00:06 +08:00 via iPhone
  @bidongliang 明个盘?
  bidongliang
      9
  bidongliang  
     2022-02-07 21:30:45 +08:00 via Android
  @Ansen 只有路由器和电源,没有原包装和说明书了,100 不包邮,我在北京。有意的话联系 WX: QQ499236812 。
  zhangxs1989
      10
  zhangxs1989  
     2022-02-08 09:41:05 +08:00
  老款路由器要不要 D-Link 的,你出邮费就送你
  Ansen
      11
  Ansen  
     2022-02-09 10:52:12 +08:00
  @bidongliang #9 加你了,[二哈]
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1251 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 23:11 · PVG 07:11 · LAX 16:11 · JFK 19:11
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.