V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
yinshiyionly
V2EX  ›  二手交易

买了一张山姆卡,想出售副卡回回血,打算 100 出

 •  
 •   yinshiyionly · 241 天前 · 604 次点击
  这是一个创建于 241 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  微信:d3hpZF82YTQzdzBva3JneDgyMg==

  第 1 条附言  ·  241 天前
  vx :MzUwMjU1ODA1
  第 2 条附言  ·  241 天前
  副卡已出售 谢谢
  8 条回复    2021-12-18 22:24:24 +08:00
  jerry12547
      1
  jerry12547  
     241 天前
  zzx332
      2
  zzx332  
     241 天前
  搜不到
  yinshiyionly
      3
  yinshiyionly  
  OP
     241 天前
  @zzx332 MzUwMjU1ODA1
  yinshiyionly
      4
  yinshiyionly  
  OP
     241 天前
  @zzx332 试试上面这个
  yx1989
      5
  yx1989  
     241 天前
  @yinshiyionly 搜不到+1
  yinshiyionly
      6
  yinshiyionly  
  OP
     241 天前 via Android
  @yx1989 用附言的 base64
  imsea1
      7
  imsea1  
     240 天前
  这种 vx 号要怎么搜索添加啊,怎么弄出来的?
  cheese
      8
  cheese  
     239 天前
  @imsea1 #7 base64 编码解码
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2905 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 12:05 · PVG 20:05 · LAX 05:05 · JFK 08:05
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.