V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
BacGa
V2EX  ›  二手交易

收显卡 预算 1000

 •  
 •   BacGa · 2021-07-22 11:02:16 +08:00 · 641 次点击
  这是一个创建于 506 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  现在插着 660 想收一块比 660 强的。 rt vx bacga_void_man

  15 条回复    2021-07-26 15:13:23 +08:00
  powerman
      1
  powerman  
     2021-07-22 11:03:40 +08:00
  960 要吗
  cobyx
      2
  cobyx  
     2021-07-22 11:27:26 +08:00
  970 800
  SwordSong
      3
  SwordSong  
     2021-07-22 11:39:56 +08:00
  1k 现在就是收个 1063 差不多 970 元包邮这样
  BacGa
      4
  BacGa  
  OP
     2021-07-22 11:46:13 +08:00
  @cobyx 加我 v
  imsoso
      5
  imsoso  
     2021-07-22 11:48:41 +08:00
  我倒是想收一块 1660 级别的
  mh
      6
  mh  
     2021-07-22 11:49:25 +08:00
  可以看看 1063
  BacGa
      7
  BacGa  
  OP
     2021-07-22 11:50:34 +08:00
  @imsoso 京东 3000
  imsoso
      8
  imsoso  
     2021-07-22 13:54:44 +08:00
  @BacGa 3000 买的 5700xt😅
  philcat
      9
  philcat  
     2021-07-22 15:16:03 +08:00
  微星 1063 要吗,¥988
  rayang
      10
  rayang  
     2021-07-22 15:18:48 +08:00
  铭瑄 1050,600
  fh74599
      11
  fh74599  
     2021-07-22 15:27:57 +08:00
  @cobyx 什么 970
  MyEevy
      12
  MyEevy  
     2021-07-22 17:31:05 +08:00
  @powerman 960 多少,VX 聊:TXlMeTgxNA==
  MyEevy
      13
  MyEevy  
     2021-07-22 17:31:21 +08:00
  @cobyx 有意
  luke2sweet
      14
  luke2sweet  
     2021-07-22 17:50:27 +08:00
  @philcat 便宜点出我行不,v:bHVrZTJzd2VldA==
  linxiaoniao
      15
  linxiaoniao  
     2021-07-26 15:13:23 +08:00
  借楼同收一个 vx bGluX3hpYW9uaWFv
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2623 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 93ms · UTC 05:25 · PVG 13:25 · LAX 21:25 · JFK 00:25
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.