V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Citronl
V2EX  ›  二手交易

迫于没收到,再收一次 e3 1220v2,有闲置的老哥快来吧

 •  
 •   Citronl · 2020-05-23 07:28:17 +08:00 via iPhone · 460 次点击
  这是一个创建于 1225 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  😄
  8 条回复    2020-05-26 16:41:49 +08:00
  siyuHaHa
      1
  siyuHaHa  
     2020-05-23 17:31:46 +08:00
  学校里有一块 b75+这个 u 但是不能返校
  Citronl
      2
  Citronl  
  OP
     2020-05-23 18:05:16 +08:00
  @siyuHaHa 2333,那就算啦,我打算直接淘宝买了
  Yujunya
      3
  Yujunya  
     2020-05-23 18:59:45 +08:00
  为啥要收 e3 还要 v2 哇,
  Citronl
      4
  Citronl  
  OP
     2020-05-23 19:55:41 +08:00
  @Yujunya 便宜又好用
  gcxsyyyun
      5
  gcxsyyyun  
     2020-05-24 07:33:36 +08:00
  我有一块,多少收?
  Citronl
      6
  Citronl  
  OP
     2020-05-24 08:04:43 +08:00 via iPhone
  @gcxsyyyun 不知道多少合适,在淘宝最便宜的 108 包邮,你看看多少钱合适吧😂
  oneisall0423
      7
  oneisall0423  
     2020-05-26 16:25:16 +08:00
  1230v2 不是更香么
  Citronl
      8
  Citronl  
  OP
     2020-05-26 16:41:49 +08:00
  @oneisall0423 多了超线程,价格翻一倍,感觉不太值
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2029 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 44ms · UTC 07:01 · PVG 15:01 · LAX 00:01 · JFK 03:01
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.