V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Citronl
V2EX  ›  二手交易

收一根笔记本内存条, ddr3 1333 4g

 •  
 •   Citronl · 2018-11-26 21:03:55 +08:00 · 438 次点击
  这是一个创建于 1768 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  想出的老哥带价回复吧
  第 1 条附言  ·  2018-11-26 23:46:42 +08:00
  已经收了一楼的,现在不需要了
  7 条回复    2018-11-26 23:46:06 +08:00
  lgdty3vv
      1
  lgdty3vv  
     2018-11-26 21:47:11 +08:00
  刚好还剩最后一根 4G 的,联系方式和详情见:/t/507389
  xlingshi64
      2
  xlingshi64  
     2018-11-26 22:13:19 +08:00
  有一根 1333 4G 笔记本内存,80 RMB 出。

  产品 JD 链接 https://item.jd.com/521373.html
  Citronl
      3
  Citronl  
  OP
     2018-11-26 22:16:33 +08:00
  @lgdty3vv 老哥,这是 qq 吗?
  @xlingshi64 弱弱的问一句,包邮吗
  lgdty3vv
      4
  lgdty3vv  
     2018-11-26 22:18:17 +08:00
  @Citronl qq base64
  yuli6800
      5
  yuli6800  
     2018-11-26 22:38:29 +08:00 via iPhone
  同求,楼主优先
  xlingshi64
      6
  xlingshi64  
     2018-11-26 22:45:15 +08:00
  Citronl
      7
  Citronl  
  OP
     2018-11-26 23:46:06 +08:00 via iPhone
  @xlingshi64
  @yuli6800 已经收了一楼的,你俩交流交流吧😆
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1888 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 05:41 · PVG 13:41 · LAX 22:41 · JFK 01:41
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.