V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
endoffight
V2EX  ›  二手交易

出小米 6 陶瓷版 现货 128G

 •  
 •   endoffight · 2017-07-18 14:41:32 +08:00 · 718 次点击
  这是一个创建于 1905 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  已下单,电子发票,预计明天到货

  只限上海面交

  3100

  另有到店预约的白色版 64G,还在等短信通知

  2700 出
  12 条回复    2017-07-20 12:56:18 +08:00
  endoffight
      1
  endoffight  
  OP
     2017-07-18 14:49:37 +08:00
  endoffight
      2
  endoffight  
  OP
     2017-07-18 15:17:16 +08:00
  JJFKing
      3
  JJFKing  
     2017-07-18 15:46:03 +08:00
  现在已经比较好抢了 鄙视黄牛
  robinshi2010
      4
  robinshi2010  
     2017-07-18 16:46:33 +08:00
  京东预约直接下单就行。都不用抢。
  axzy
      5
  axzy  
     2017-07-18 16:49:25 +08:00
  已经不是那么难抢了,黄牛没用了
  KevinChan
      6
  KevinChan  
     2017-07-18 20:56:23 +08:00 via iPhone
  拒绝黄牛
  7colcor
      7
  7colcor  
     2017-07-19 01:24:42 +08:00
  现在根本不用抢了,想买基本都能买到
  itfun
      8
  itfun  
     2017-07-19 10:11:42 +08:00 via iPhone
  出个小米六,原价
  F2Sky
      9
  F2Sky  
     2017-07-19 12:48:00 +08:00 via iPhone
  @itfun 什么配置什么颜色?
  itfun
      10
  itfun  
     2017-07-19 16:02:32 +08:00
  @F2Sky 6+64 亮黑
  Sapp
      11
  Sapp  
     2017-07-19 16:39:06 +08:00
  黄牛都到这来了
  mathiasluo
      12
  mathiasluo  
     2017-07-20 12:56:18 +08:00
  @itfun 怎么联系你
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1137 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 23:52 · PVG 07:52 · LAX 16:52 · JFK 19:52
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.