V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
RobinCheng
V2EX  ›  二手交易

出一枚多态

 •  
 •   RobinCheng · 2016-03-27 20:08:43 +08:00 via iPhone · 891 次点击
  这是一个创建于 2814 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。


  不建议新用户购买,半价出

  zhenglubin#gmail
  8 条回复    2016-03-28 10:31:24 +08:00
  JerningChan
      1
  JerningChan  
     2016-03-27 22:43:41 +08:00
  這個是什麼東西呀?
  zhoujianqingz
      2
  zhoujianqingz  
     2016-03-27 22:50:20 +08:00 via iPhone
  有意,请问能试用下吗?
  RobinCheng
      3
  RobinCheng  
  OP
     2016-03-27 22:52:34 +08:00
  @zhoujianqingz 好 你联系我
  leoder
      4
  leoder  
     2016-03-27 22:57:55 +08:00
  半价多少
  RobinCheng
      5
  RobinCheng  
  OP
     2016-03-27 23:03:40 +08:00
  @leoder 220 吧
  Rand01ph
      6
  Rand01ph  
     2016-03-28 09:52:37 +08:00
  这个跟熊猫比怎么样,这个好像要优惠一些
  Laobai
      7
  Laobai  
     2016-03-28 10:00:10 +08:00 via Android
  这个价格都够我买 VPS 自己搭了😳
  RobinCheng
      8
  RobinCheng  
  OP
     2016-03-28 10:31:24 +08:00 via iPhone
  @Rand01ph 取决于环境
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1483 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 16:55 · PVG 00:55 · LAX 08:55 · JFK 11:55
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.