V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
xpvstmt
V2EX  ›  二手交易

出全新 Beats Solo2 (黑色)

 •  
 •   xpvstmt · 2015-09-01 16:32:25 +08:00 · 467 次点击
  这是一个创建于 2592 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  学生买 Mac pro 送的,感觉不是很需要,打算 9 折出售,联系方式 qq : 987375724

  京东官网价格: http://item.jd.com/1149295.html
  12 条回复    2015-09-02 14:17:23 +08:00
  meiyoubianlidian
      1
  meiyoubianlidian  
     2015-09-01 16:37:44 +08:00
  为啥不自己留着用
  how2code
      2
  how2code  
     2015-09-01 16:45:18 +08:00
  高贵的 beats
  crs0910
      3
  crs0910  
     2015-09-01 16:50:55 +08:00
  我也是买的送的,刚刚直接拆开自己用了。卖不了钱。那些贩子卖的港版 780
  xpvstmt
      4
  xpvstmt  
  OP
     2015-09-01 16:52:45 +08:00
  @meiyoubianlidian 用不来这么高大山的玩意啊
  xpvstmt
      5
  xpvstmt  
  OP
     2015-09-01 16:53:42 +08:00
  @crs0910 有这么种情况?,自己用?我用不来啊!
  yuhu
      6
  yuhu  
     2015-09-01 17:13:56 +08:00
  老七好像是卖 760 ,给楼主参考下。
  xpvstmt
      7
  xpvstmt  
  OP
     2015-09-01 17:23:02 +08:00
  @yuhu 这么便宜,看来准备留着装逼啦
  tjxiter
      8
  tjxiter  
     2015-09-01 17:24:15 +08:00
  crs0910
      9
  crs0910  
     2015-09-01 17:46:49 +08:00
  @xpvstmt 没办法,强行装逼反而是成本最小的选择了。
  meiyoubianlidian
      10
  meiyoubianlidian  
     2015-09-01 18:44:20 +08:00
  @xpvstmt 人家看到你这个会觉得你这个是赠品。。。卖的略贵
  xpvstmt
      11
  xpvstmt  
  OP
     2015-09-01 19:00:35 +08:00
  @meiyoubianlidian 不卖了,自己留着玩吧
  17chai
      12
  17chai  
     2015-09-02 14:17:23 +08:00
  老七好像是卖 760 ,给楼主参考下。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1008 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 23:27 · PVG 07:27 · LAX 16:27 · JFK 19:27
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.