trumpetqcy 最近的时间轴更新
trumpetqcy

trumpetqcy

V2EX 第 553245 号会员,加入于 2021-08-12 18:37:13 +08:00
trumpetqcy 最近回复了
@dashBit 没毕业应该就算吧。我本人是前端,所以列的前端要求。学历符合的话你可以直接投,要求无非也就是和大部分后端岗位差不多吧~
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1493 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 11ms · UTC 17:31 · PVG 01:31 · LAX 09:31 · JFK 12:31
♥ Do have faith in what you're doing.