V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
damianbao
V2EX  ›  酷工作

有无想一起搞事情的伙伴,有技术团队,

 •  
 •   damianbao · 179 天前 · 3301 次点击
  这是一个创建于 179 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  有想法,缺实施的来,来这儿,我们一起头脑风暴,一起搞事情,

  39 条回复    2023-04-14 01:23:39 +08:00
  googlefans
      1
  googlefans  
     179 天前   ❤️ 1
  有什么技术
  john8268
      2
  john8268  
     179 天前
  想搞事情,正在落地中
  mrwangjustsay
      3
  mrwangjustsay  
     179 天前 via iPhone
  详细一点
  Willis1
      4
  Willis1  
     179 天前
  一起搞事
  jiajia4451
      5
  jiajia4451  
     179 天前 via Android
  联系如何
  deorth
      6
  deorth  
     178 天前 via Android
  楼主落网了,大家散了吧
  damianbao
      7
  damianbao  
  OP
     176 天前
  机场断线了,刚恢复,大家把联系方式留下,我挨个加
  jokereven
      8
  jokereven  
     176 天前
  wechat @jokereven125
  Unkn
      9
  Unkn  
     176 天前
  V:ayxyuu
  tujoinyzz
      10
  tujoinyzz  
     176 天前
  wechat:xiayizhan7262
  lingxi27
      11
  lingxi27  
     176 天前
  MTMzMzU4MTkzNzA=
  Senh
      12
  Senh  
     175 天前
  emhpamlhbnNoYTE5OTU=
  aboy502
      13
  aboy502  
     175 天前
  wechat: eWFvZGktZGk=
  wangwei216
      14
  wangwei216  
     175 天前
  V: w528175453
  ncik
      15
  ncik  
     175 天前
  wechat: willsonyi
  tianzi123
      16
  tianzi123  
     175 天前
  V:d2Vpc2hhb1lf
  chengengshen
      17
  chengengshen  
     175 天前 via Android
  V: S2FybENyZWVwCg==
  团结就是力量,搞起~
  razor1895
      18
  razor1895  
     175 天前
  d2J6bjgxMw==
  zhifanlo
      19
  zhifanlo  
     175 天前
  WeChat:MTM3MTQ5MjA5MTE=
  yanmumumumu
      20
  yanmumumumu  
     175 天前
  eWFubXVtdW11bXU=
  Ethanzhang01
      21
  Ethanzhang01  
     175 天前 via iPhone
  v:19829242676
  donggua997
      22
  donggua997  
     175 天前
  MTc2NDMxOTY4OTg=
  xiaoyugang1
      23
  xiaoyugang1  
     175 天前
  v:MTUyMjIwMTkwODY=
  HHAO2019
      24
  HHAO2019  
     175 天前
  v:MTUyMTYxNjIwNDU=
  ivslyyy
      25
  ivslyyy  
     174 天前
  需要免费义务程序员吗?
  会写一些简单的代码。
  不要钱、免费干
  只要能给写代码的机会,倒贴一点钱也不是不可以。

  github: dreamyiz
  superliy
      26
  superliy  
     174 天前
  @ivslyyy
  leeraya
      27
  leeraya  
     174 天前
  v: LILEIwin
  wblsmile
      28
  wblsmile  
     174 天前
  d2FuZ2FidWxpYW5naGE=
  dbus
      29
  dbus  
     174 天前
  v : U2FpX0xlZXI=
  chrbiubiu
      30
  chrbiubiu  
     174 天前
  加我一个!!!!! WeChat:CapChr
  johnawesome172
      31
  johnawesome172  
     174 天前
  v: MTUzODAwMzU3MjA=
  chengchen
      32
  chengchen  
     174 天前
  WXVhbl8yMDIzX0F3ZXNvbWU=
  iiiilllliil
      33
  iiiilllliil  
     174 天前
  v:YWJkMDAwNzAwMjI=
  angero
      34
  angero  
     173 天前
  带我一个 ! VX:aHptX2h6bA==
  tensai
      35
  tensai  
     173 天前
  wechat:tensaiS
  hhhhhh123
      36
  hhhhhh123  
     173 天前
  V:SlFMSlFMMDAw
  hhhhhh123
      37
  hhhhhh123  
     173 天前
  @hhhhhh123 这个是转换后的
  pslydhh
      38
  pslydhh  
     173 天前
  aHVpY2xzcw==
  damianbao
      39
  damianbao  
  OP
     173 天前
  伙伴们,人太多了, 我加不过来, 留下我的微信了 Y2NoaF84Mjc0
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2014 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 06:18 · PVG 14:18 · LAX 23:18 · JFK 02:18
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.