V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
baiyaoqiang
V2EX  ›  问与答

微信 hook 写了一个机器人能商用么

 •  1
   
 •   baiyaoqiang · 153 天前 · 1605 次点击
  这是一个创建于 153 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  欢迎大家来体验 进来互喷 图片: 进来玩

  20 条回复    2022-07-05 17:38:09 +08:00
  keepeye
      1
  keepeye  
     153 天前
  不要发布 hook 工具
  baiyaoqiang
      2
  baiyaoqiang  
  OP
     153 天前
  @keepeye 工具???
  zhchyu999
      3
  zhchyu999  
     153 天前
  破坏计算机系统?
  刑事责任了解一下
  lait233
      4
  lait233  
     153 天前
  不是有 wechaty 么
  baiyaoqiang
      5
  baiyaoqiang  
  OP
     153 天前
  @zhchyu999 哈哈,有道理哦,自己玩可以嘛
  keepeye
      6
  keepeye  
     153 天前
  如果你是卖机器人软件的,就有风险,如果机器人是你自己的号,一般没啥问题
  keepeye
      7
  keepeye  
     153 天前
  总而言之不要发布任何 hook 微信客户端的程序就行了
  zapper
      8
  zapper  
     153 天前
  问问小龙哥同不同意
  yexiao117
      9
  yexiao117  
     153 天前
  别做商用打算,自己开发自己用,就没事。
  baiyaoqiang
      10
  baiyaoqiang  
  OP
     153 天前
  @yexiao117 有道理哦
  baiyaoqiang
      11
  baiyaoqiang  
  OP
     153 天前
  @zapper 得问马哥
  lower
      12
  lower  
     153 天前
  之前 好像有个叫 微信助手的这种工具,就被腾讯搞了……
  DrX
      13
  DrX  
     153 天前
  我看很刑
  verzqli
      14
  verzqli  
     153 天前
  微信 hook 是反编译后添加功能重新打包用?
  Exdui
      15
  Exdui  
     153 天前
  任何 hook 都是破坏计算机系统。
  baiyaoqiang
      16
  baiyaoqiang  
  OP
     153 天前
  @Exdui 害怕
  LeegoYih
      17
  LeegoYih  
     153 天前
  面向铁窗开发是吧,Hook 和 DLL 注入都是违法的。
  以前给公司写过一个基于图形识别和 UIA 实现的,模拟操作。
  WOLFRAZOR
      18
  WOLFRAZOR  
     153 天前
  小心坐牢!
  lxzsunv
      19
  lxzsunv  
     153 天前 via Android
  Kaisar
      20
  Kaisar  
     153 天前
  我看刑!
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1205 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 21:57 · PVG 05:57 · LAX 13:57 · JFK 16:57
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.