V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
这是一个专门讨论 idea 的地方。

每个人的时间,资源是有限的,有的时候你或许能够想到很多 idea,但是由于现实的限制,却并不是所有的 idea 都能够成为现实。

那这个时候,不妨可以把那些 idea 分享出来,启发别人。
zw1234
V2EX  ›  奇思妙想

送 520 微信红包封面,顺便聊聊 520 流量裂变、变现

 •  
 •   zw1234 · 258 天前 · 7798 次点击
  这是一个创建于 258 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  先来 50 个红包封面,祝 v2er 早日脱单:(已使用请留言)

  5 2 0
  dYcXiWSQlOX d29BjEzqfQA cV7bgFyGpSE ttEV3fGq4jI wL6Vh7pCoGW
  ey9pcZfplcA y5VusWI9U7D ouBSJjGG4oP naK9rj55y4S l4PZTaOGSqS
  cBzx0qCEJSM eCGFqTNpiqU imuqJeUrM1G y5ufWZiEhGM sYrjMDzVRIE
  bWhdSD6f5qU kC0RSY64JrS iw58RpjLDmQ imOxCtb9IaO lWCrBZMYJDO
  wvoB30nvF2K c1gst1yhvTT w7qwmDeKdJB kreqmHAz6pU crJ3FZEoDoG
  d4q5ieHV3sO hMPkVGF6IhK xbLIvHBUhVC gkKfczjN4uB wbGNWGoUNPJ
  iLJ88RGpBzH l2cyLQOWXSH mG6gnd8vtoG px3JvsAREKF l8cQBM06WwV
  sDstSot7lrY njvC0b6ujER uJgtXEmyqDZ zoRAl1ru26F rR4shTzIUcP
  kCwqwh8GusG rNNei6YmxtI lHcKbIcu47Q b8ka2JNJ9TH woGAWkAZC1G
  lHw4ng1d9AN rYpLSh20A6S jkQR9TGWRdY oUjQXL2MLCS xwqizTg8W3J

  领取教程:(已使用请留言)

  聊聊 520 流量玩法

  最近在奇思妙想群里看到了利用 520 来做流量裂变和变现的玩法

  • 520 星座裂变

   某公众号发布的《 520 一定要和 xxx 过》,共 12 个星座,篇篇 10w+,短短的文章 裂变竟如此之猛

  • 520 系列红包封面售卖

   奇思妙想群里某大佬 19 号开始预热 520 相关的红包封面,19 号当天卖了 1.6w ,据说 20 号当天要翻几番,只能说闷声发大财,小小的封面也能玩出花样

  没有做不到,只有想不到,奇思妙想群欢迎来讨论各种天马行空的想法!

  第 1 条附言  ·  258 天前
  刚有 v 友说没了,再追加 20 个:
  cpLmnqNacCX
  faTRk6vcgRU
  ftk0oPSTGwE
  l10G9yNeyRM
  ckKHZLV6UyS
  nyir5cSC2xU
  ldFWRIyHTtW
  eBmQW4y7z4P
  sNhMBhtn19X
  wx2yQyxBF7U
  ky4GbUpo6xC
  hKB36FcYdpQ
  wLudHvJm3XC
  tmbcGEUDmKS
  wNCYNoL10uP
  第 2 条附言  ·  258 天前
  追加:已使用的留言 避免 v 友重复领取
  qKgyHFEcjOW
  jGvefctd7jD
  zoiGGTWYfHJ
  oasoU3SiHJL
  dUvr7OOB0UP
  b3aw4EqXZGD
  kpQorMUgvUJ
  dSC6yqO2hYK
  n3WHd6TYigT
  lw1Cb6RHWUI
  uLI9bo9CxSI
  iQGusX3vWUV
  wTp8TP6oQIE
  xOzk4Tf2AzK
  jlQuuL3fdDJ
  bdjVtI7j3KQ
  mHrR7fwBZCS
  d5if2iwKGtQ
  edKNCUADhTF
  rvgGgQCSXkV
  umO4VbdCBCV
  第 3 条附言  ·  258 天前
  v 友的强烈要求下,再追加一波,娱乐而已,切勿多拿:
  x39PmRdoYmP
  lkPtbkONIVC
  e37GDvkw0zM
  ncO0mJ0psCA
  raKzCRnWNzJ
  f3HVj1iIACR
  o94xwTlVDKZ
  ob0SSguadEK
  z2qjHFVrDgI
  znaLsNYvq8N
  yzOSMuiWKYQ
  pyCwXctwLCJ
  mfB7wPoA62E
  k9j52O6a00S
  uAkHehKrPqE
  snXGUxhZacG
  v6zAsoKUXSH
  k9UIMfRnWeK
  zCmHt4OYmfO
  r711SASGWeV
  jly2HmmQcZS
  iDANaxP6nvX
  iVvmAUeTARE
  fLUHj4AxTVC
  q6lfNw1lbeF
  cdG2yWPGM3N
  uiKum0pUHzY
  ser2tRhApNE
  fOEOl9VHjMQ
  r5ttAxAgPFU
  cOlCji85NcB
  szDo0nWN21C
  inptN3WA9wK
  r5eLzVuBZ6N
  a6kxoYhAU3G
  ljvasp0FKjP
  p47MU5w3p4S
  hPj2ppotJIW
  qJfL5D8AwmU
  nWhwUlLHZVU
  riYgfevPr4P
  igJtfeFa3RW
  cIYFxi5YktC
  nGXPpVzglIP
  yv7HHolhQuZ
  h01QrX6LobU
  i03whW1JbRN
  yFhgDuAAHhM
  sMJA49hYXyX
  fxLYPb7Bo6C
  dVnQP0r77dM
  cMQPTBMNW8Q
  kL8zYpVmISE
  tC2QuQ9oeKV
  145 条回复    2022-05-28 13:10:57 +08:00
  1  2  
  newHunter
      1
  newHunter  
     258 天前
  px3JvsAREKF 已使用
  BAT
      2
  BAT  
     258 天前 via iPhone
  uJgtXEmyqDZ 已使用,谢谢楼主。
  XiaolinLeo
      3
  XiaolinLeo  
     258 天前
  b8ka2JNJ9TH 已使用
  intelmd
      4
  intelmd  
     258 天前 via Android
  l2cyLQOWXSH
  Mark7Dai
      5
  Mark7Dai  
     258 天前
  mG6gnd8vtoG 已用,多谢楼主
  haha2333haha
      6
  haha2333haha  
     258 天前 via iPhone
  njvC0b6ujER 谢谢
  nullnullas
      7
  nullnullas  
     258 天前
  xwqizTg8W3J 谢谢
  QlynxQ
      8
  QlynxQ  
     258 天前 via Android
  oUjQXL2MLCS
  已用谢谢
  3x1415926535
      9
  3x1415926535  
     258 天前
  rR4shTzIUcP 谢谢
  vvong
      10
  vvong  
     258 天前
  l4PZTaOGSqS 谢谢
  srcheke
      11
  srcheke  
     258 天前
  woGAWkAZC1G 谢谢
  timethinker
      12
  timethinker  
     258 天前
  y5ufWZiEhGM 谢谢
  radiocontroller
      13
  radiocontroller  
     258 天前
  l8cQBM06WwV 谢谢
  Roojay
      14
  Roojay  
     258 天前
  kC0RSY64JrS 已用谢谢
  chintj
      15
  chintj  
     258 天前
  wL6Vh7pCoGW 已使用,谢谢
  netyoyo
      16
  netyoyo  
     258 天前
  c1gst1yhvTT 谢谢
  rgjtk12345
      17
  rgjtk12345  
     258 天前
  eCGFqTNpiqU 已使用,感谢
  jucelin
      18
  jucelin  
     258 天前
  d4q5ieHV3sO 谢谢
  nullnullas
      19
  nullnullas  
     258 天前
  wbGNWGoUNPJ 谢谢
  Level7
      20
  Level7  
     258 天前
  iLJ88RGpBzH 已使用
  oppoic
      21
  oppoic  
     258 天前
  jkQR9TGWRdY 谢谢楼主。都是一样的,不要重复领取
  ghouleztt
      22
  ghouleztt  
     258 天前 via iPhone
  lHcKbIcu47Q 已用,谢谢
  root01
      23
  root01  
     258 天前
  imuqJeUrM1G 已用 谢谢
  ray1980
      24
  ray1980  
     258 天前
  sYrjMDzVRIE 已使用
  azhangbing
      25
  azhangbing  
     258 天前
  lWCrBZMYJDO ,kC0RSY64JrS 已经领取
  liyaojian
      26
  liyaojian  
     258 天前
  iw58RpjLDmQ 已使用,谢谢
  fiveStarLaoliang
      27
  fiveStarLaoliang  
     258 天前
  d29BjEzqfQA 已领取
  MoeXian
      28
  MoeXian  
     258 天前
  ey9pcZfplcA 已用,谢谢
  galphaxie
      29
  galphaxie  
     258 天前
  ouBSJjGG4oP 已用, 谢谢!
  Ev1s
      30
  Ev1s  
     258 天前
  cV7bgFyGpSE 已领
  NB7474
      31
  NB7474  
     258 天前
  y5VusWI9U7D 已领,谢谢
  zii4914
      32
  zii4914  
     258 天前
  naK9rj55y4S 已用,谢谢
  lynchie
      33
  lynchie  
     258 天前
  群需要邀请,求拉一下呀,绿色软件 Y2F0c2VpZQ==
  zw1234
      34
  zw1234  
  OP
     258 天前
  @lynchie 已拉
  coolzjy
      35
  coolzjy  
     258 天前
  eBmQW4y7z4P 已用
  buglesss
      36
  buglesss  
     258 天前
  sNhMBhtn19X 已用,谢谢
  zjhjszwx
      37
  zjhjszwx  
     258 天前
  tmbcGEUDmKS 已用
  Roope
      38
  Roope  
     258 天前
  ldFWRIyHTtW
  lj2016
      39
  lj2016  
     258 天前 via iPhone
  faTRk6vcgRU 已使用
  Rainshaw
      40
  Rainshaw  
     258 天前
  nyir5cSC2xU 已用,谢谢🙏
  cooljiang
      41
  cooljiang  
     258 天前 via Android
  楼主群满了,二维码进不去
  scyuns
      42
  scyuns  
     258 天前
  已经领完了,群也超过 200 人了 加不进去了
  leiletter
      43
  leiletter  
     258 天前 via Android
  还有嘛?
  zhuwd
      44
  zhuwd  
     258 天前
  楼主求拉:RGV2X1p3ZA==
  unishare
      45
  unishare  
     258 天前
  @zw1234 #34 群需要邀请,求拉,谢谢! a3Vua2FzaGFyZQ==
  zw1234
      46
  zw1234  
  OP
     258 天前
  上面已拉
  norcm
      47
  norcm  
     258 天前
  求拉:YWxvaGFDdWkK
  csoarx
      48
  csoarx  
     258 天前
  wTp8TP6oQIE 已使用
  cooljiang
      49
  cooljiang  
     258 天前 via Android
  求拉,谢谢
  vx:SW5JbXBhc3NlCg==
  norcm
      50
  norcm  
     258 天前
  xOzk4Tf2AzK 已用
  ChangQin
      51
  ChangQin  
     258 天前
  求拉 YmVzdF9haW1lcg==
  Helsing
      52
  Helsing  
     258 天前 via iPhone
  qKgyHFEcjOW 已用
  tony2lord
      53
  tony2lord  
     258 天前
  jGvefctd7jD 已使用
  Leez088
      54
  Leez088  
     258 天前
  rvgGgQCSXkV 已用
  jiuyetongxue
      55
  jiuyetongxue  
     258 天前
  dSC6yqO2hYK 已使用
  WilsonGGG
      56
  WilsonGGG  
     258 天前
  bdjVtI7j3KQ 已使用
  hashdog
      57
  hashdog  
     258 天前
  求拉
  wx:nocodescn
  scyuns
      58
  scyuns  
     258 天前
  @zw1234 能拉一下我吗 微信: Z29vZDIwMjEz
  rickzrn
      59
  rickzrn  
     258 天前
  b3aw4EqXZGD 已使用,谢谢 OP
  dapan24678
      60
  dapan24678  
     258 天前
  求拉,谢谢! aGFpZmVpc2kxMTE1
  sql901115
      61
  sql901115  
     258 天前
  uLI9bo9CxSI 已使用 , 谢谢
  palydawn
      62
  palydawn  
     258 天前 via Android
  求拉 c2lsbHlsb3Jk
  devld
      63
  devld  
     258 天前 via Android
  dUvr7OOB0UP 已使用
  rickzrn
      64
  rickzrn  
     258 天前
  @zw1234 顺便求拉,cmlja3pybg== 再次感谢~~
  qgewfg
      65
  qgewfg  
     258 天前
  lw1Cb6RHWUI 已用,谢谢
  ViggoSite
      66
  ViggoSite  
     258 天前
  已使用 edKNCUADhTF
  ik
      67
  ik  
     258 天前 via iPhone
  已使用。多谢。ftk0oPSTGwE
  silencetea
      68
  silencetea  
     258 天前
  求拉 c2lsZW5jZXRlYQ
  c1273082756
      69
  c1273082756  
     258 天前
  已使用, 多谢, gkKfczjN4uB
  slogon
      70
  slogon  
     258 天前
  求拉 Y3V0ZV9oZWk=
  anxiousPumpkin
      71
  anxiousPumpkin  
     258 天前
  求拉 triflingme
  icyleaf7
      72
  icyleaf7  
     258 天前
  晚了一步,红包封面领完了

  群主求帮拉下群
  icyleaf7
      73
  icyleaf7  
     258 天前
  d2lsZXk3 求拉
  rzWack
      74
  rzWack  
     258 天前 via Android
  求拉 enlyencteg==
  JerryO
      75
  JerryO  
     258 天前
  eWw3NjE0MDg0MDM=
  求拉
  zw1234
      76
  zw1234  
  OP
     258 天前
  上面已添加,通过后拉进群
  nosoxo
      77
  nosoxo  
     258 天前
  求拉 bm9zb3hv
  zw1234
      78
  zw1234  
  OP
     258 天前
  @JerryO 搜不到啊
  kucy
      79
  kucy  
     258 天前
  拉我一下
  YmVzdGtjeQ==
  chenyueling
      80
  chenyueling  
     258 天前
  求拉

  Y2hlbl95dWVsaW5n
  alexfarm
      81
  alexfarm  
     258 天前
  求拉
  QWxleF9WaXZpbg==
  694169224
      82
  694169224  
     258 天前
  ZTQ5MjQyNzM5OQ==
  694169224
      83
  694169224  
     258 天前
  694169224
      84
  694169224  
     258 天前
  求拉 ,ZTQ5MjQyNzM5OQ== 上面发重了
  1340976576
      85
  1340976576  
     258 天前
  求拉
  eWlzaWVyMQ==
  vayci
      86
  vayci  
     258 天前
  求入群
  dmF5Y2kyMDEy
  airmour
      87
  airmour  
     258 天前
  群主求拉 aWxhdW5jaA==
  pianjiao
      88
  pianjiao  
     258 天前
  入群 lecooe
  DavZhn
      89
  DavZhn  
     258 天前
  申请入群,绿色:YW5ld2hlbg==
  Archeage
      90
  Archeage  
     258 天前
  求拉群聊 谢谢
  wx: ToTwoToTwo2
  ongfei211
      91
  ongfei211  
     258 天前
  求拉群聊 谢谢
  wx: b25nLWZlaQ==
  hchow
      92
  hchow  
     258 天前
  申请入群
  wx:SWxsbElJbGxsbGxsbGxsbGxJSQ==
  hb1988
      93
  hb1988  
     258 天前
  入群求拉 谢谢 绿色:SEpHNDIy==
  shuling
      94
  shuling  
     258 天前
  入群求拉 dHNsMDMxNjExMTc=
  huangweipeng
      95
  huangweipeng  
     258 天前
  入群求拉 aHdhbmd3ZWlwZW5n
  TomPig0216
      96
  TomPig0216  
     258 天前
  入群求拉 anNjXzE5MTY=
  Mozuck
      97
  Mozuck  
     258 天前
  入群求拉 Y2h3em91Cg==
  fiendo
      98
  fiendo  
     258 天前
  入群求拉 YW1lZGU4NzUz
  link1994
      99
  link1994  
     258 天前
  很痛苦,得一个一个发到微信传输助手,一个一个试,每次试都要退出添加页面,复制好了再进入添加页面。麻了 摸鱼时间严重不够
  googlehub
      100
  googlehub  
     258 天前
  cmVueGluZ2Jhb3Nob3A= 求拉
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2771 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 52ms · UTC 01:09 · PVG 09:09 · LAX 17:09 · JFK 20:09
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.