V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
leewlab
V2EX  ›  问与答

请问哪个公司做高校的学生管理系统比较好

 •  
 •   leewlab · 242 天前 · 1333 次点击
  这是一个创建于 242 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  有本科,硕士和博士。

  除了记录成绩外,还要记录实习,科研,发表过哪些论文之类的。

  请问有哪个同学知道哪个公司做的比较好?

  11 条回复    2021-12-10 18:46:24 +08:00
  66beta
      1
  66beta  
     242 天前   ❤️ 1
  自己学校的计算机系学生不能开发一个吗?
  leewlab
      2
  leewlab  
  OP
     242 天前
  @66beta 医学类院校,没计算机系的...
  waiaan
      3
  waiaan  
     242 天前
  V2 上都是大佬,这个应该不难,找个人开发一个。
  soulsomuns
      4
  soulsomuns  
     242 天前 via iPhone
  你是要做什么?我司有相关产品。
  Removable
      5
  Removable  
     242 天前   ❤️ 1
  合肥这边有叫“智圣新创”的好像做高校这块的
  http://www.zs-si.com/rjkf
  xiao109
      6
  xiao109  
     242 天前
  达内、黑马
  isouu
      7
  isouu  
     242 天前
  有需要可添加咨询 vx: zhou_06_01
  meathill
      8
  meathill  
     242 天前
  推荐 WPS 新产品:轻维表。直接进入金山文档在线版即可使用: https://www.kdocs.cn/welcome
  Knuth
      9
  Knuth  
     242 天前
  我们本科学校用的正方
  yangzhezjgs
      10
  yangzhezjgs  
     242 天前
  我学校用的是金智教育
  0x4F5DA2
      11
  0x4F5DA2  
     242 天前
  上大海润
  给学校打个广告(不是
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3479 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 05:26 · PVG 13:26 · LAX 22:26 · JFK 01:26
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.