V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
flippedQAQ
V2EX  ›  MacBook Pro

MBP 是否可以外接 144 显示器呢

 •  
 •   flippedQAQ · 2020-08-22 14:08:26 +08:00 · 2085 次点击
  这是一个创建于 1022 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  现在用的 AOC 的 U2790VQ 是 4k 60hz 的 使用时会调整缩放到 2560 * 1440 看上了另一款 AOC CU34G2X 是 3440 * 1440 的 144hz 带鱼屏 不知道使用起来会不会有什么问题呢 之前从来没用过

  7 条回复    2020-08-24 00:38:02 +08:00
  20015jjw
      1
  20015jjw  
     2020-08-22 14:26:21 +08:00 via Android
  aoc 没用过
  144 线和接口对的话一定可以
  亲测
  flippedQAQ
      2
  flippedQAQ  
  OP
     2020-08-22 14:46:37 +08:00
  @20015jjw typec => DP 的可以吗
  BugenZhao
      3
  BugenZhao  
     2020-08-22 14:50:26 +08:00
  @flippedQAQ 没问题,试过 aoc 的 2k144
  20015jjw
      4
  20015jjw  
     2020-08-22 14:54:47 +08:00 via Android
  @flippedQAQ
  你显示器支持 144 over dp
  mbp 年代正常应该就行
  线得达标
  flippedQAQ
      5
  flippedQAQ  
  OP
     2020-08-22 17:02:14 +08:00
  @20015jjw ok 多谢·
  cskzhi
      6
  cskzhi  
     2020-08-22 17:27:12 +08:00 via iPhone
  我 mbp 2018 15 寸用 Typec 转 dp 连 S2716DG 可以选到 144Hz,楼主放心吧
  presjch
      7
  presjch  
     2020-08-24 00:38:02 +08:00 via iPhone
  楼上正解
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1085 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 18:20 · PVG 02:20 · LAX 11:20 · JFK 14:20
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.