V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
• 换工作是一件经过深思熟虑的严肃事情
• 频繁换工作是 loser 做的事情
• 公司应该提供给员工尽可能好的条件
• 这里不欢迎苦大仇深的公司
• 原则上这里不欢迎猎头发帖,除非是懂技术的猎头
• 如果你自己从来没有从期权上赚过钱,就不要在招聘时强调期权
• 招聘时请尽量给出薪酬范围
• 求职时请附上自己的薪酬要求
• 说话前经过足够的思考是好习惯
• 上传一个有意义的头像会更体现你们公司的品牌和诚意
• 请不要在 1 天的时间内在酷工作节点发布超过 3 个主题
• 在不同节点下发布内容相同的主题这种行为不科学
DingSoung
V2EX  ›  酷工作

[武汉] 字节跳动 研发中心招聘

 •  
 •   DingSoung · 2019-02-22 11:11:19 +08:00 · 2402 次点击
  这是一个创建于 1017 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  招 前端,后端,Android,iOS,还有其它职位

  下面的链接有详细说明,直达内推

  https://job.toutiao.com/2018/spring_referral/?token=NYMZMUTSM47kWF0Gu9O50w%3D%3D&key=MTIxNTMsMTIxNTUsMTIxNTQsMTIxNTI%3D

  办公地点,光谷关山大道保利国际中心

  上班 10 点,下班晚上 8 ~ 9 点,午休两小时,包三餐和下午茶,有健身房(健身房很好很新),租房附近有补贴

  交通还可以,下午 5 ~ 7 点堵不过错峰了。关山大道这边建设还可以,有有轨电车。周边吃喝玩乐特别多,到处是大学。
  8 条回复    2019-02-23 19:31:54 +08:00
  duixian
      1
  duixian  
     2019-02-22 11:39:45 +08:00
  周末加班吗?听说头条大小周?
  DingSoung
      2
  DingSoung  
  OP
     2019-02-22 13:32:56 +08:00 via iPhone
  @z412909227 是的
  XXXFX
      3
  XXXFX  
     2019-02-22 15:41:25 +08:00
  住的很近,电动车十分钟到
  zhengxiexie
      4
  zhengxiexie  
     2019-02-22 16:25:57 +08:00
  @DingSoung 小哥加个 WX ?
  DingSoung
      5
  DingSoung  
  OP
     2019-02-22 17:17:55 +08:00
  @zhengxiexie ID 就是微信
  mawenjie
      6
  mawenjie  
     2019-02-22 20:40:24 +08:00
  字节跳动 9 点能下班?
  goat
      7
  goat  
     2019-02-23 13:50:01 +08:00
  有产品岗吗
  DingSoung
      8
  DingSoung  
  OP
     2019-02-23 19:31:54 +08:00 via iPhone
  @goat
  @mawenjie 差不多
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   920 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 20:47 · PVG 04:47 · LAX 12:47 · JFK 15:47
  ♥ Do have faith in what you're doing.