V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
hgyhyx
V2EX  ›  问与答

求推荐单口、双口网络面板,谢谢

 •  
 •   hgyhyx · 2018-09-10 10:18:23 +08:00 · 1611 次点击
  这是一个创建于 1178 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  1、网线为六类非屏蔽,所以网络面板要支持千兆;

  2、家里在用的开关插座是这个样子的,希望色差别太大,看起来比较协调;

  3、别太贵,单口<=30、双口<=50 可接受。

  谢谢。

  5 条回复    2018-09-12 10:28:42 +08:00
  FlyPuff
      1
  FlyPuff   2018-09-10 10:23:50 +08:00 via Android
  某宝买双口面板(约 2 块钱一个),某宝或某东买单独的 6 类模块(约 8 ~ 16 元一个模块)
  wuxiao2522
      2
  wuxiao2522   2018-09-10 11:05:02 +08:00
  西门子 远景系列 千兆面板 100 多一个。
  mydns
      3
  mydns   2018-09-10 11:06:31 +08:00
  直接上 AP 面板
  ptsa
      4
  ptsa   2018-09-12 10:02:33 +08:00
  @wuxiao2522 额面板这么贵有必要么?
  hgyhyx
      5
  hgyhyx   2018-09-12 10:28:42 +08:00 via iPhone
  @FlyPuff 谢谢推荐,已经买好了,模块+面板 20 多一点。谢谢
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2983 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 04:26 · PVG 12:26 · LAX 20:26 · JFK 23:26
  ♥ Do have faith in what you're doing.