V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
henrylee
V2EX  ›  问与答

委托阿里云购买 aliyun.com 会怎么样?

 •  
 •   henrylee · 17 天前 · 693 次点击
  8 条回复    2024-05-27 16:51:34 +08:00
  Fred0410
      1
  Fred0410  
     17 天前
  你试试看
  zchengb
      2
  zchengb  
     17 天前
  蹲个后续
  xiangyuecn
      3
  xiangyuecn  
     17 天前
  我打算出一个他们没法拒绝的价格😏
  november
      4
  november  
     17 天前
  人才,期待后续。
  loveshuyuan
      5
  loveshuyuan  
     17 天前
  可能会把你拉黑
  zictos
      6
  zictos  
     17 天前
  可能被视为“恶意”提交委托并封号
  qgmzmy
      7
  qgmzmy  
     17 天前 via iPhone
  cy
  googlefans
      8
  googlefans  
     17 天前
  域名在使用状态你怎么买?
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1247 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 18:06 · PVG 02:06 · LAX 11:06 · JFK 14:06
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.