V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yuhuan66666
V2EX  ›  分享发现

请教枸杞,怎样能买到不熏硫的?

 •  
 •   yuhuan66666 · 50 天前 · 1461 次点击
  这是一个创建于 50 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  20 条回复    2024-02-24 12:10:38 +08:00
  jgh004
      1
  jgh004  
     50 天前
  自己种啊
  lizy0329
      2
  lizy0329  
     50 天前
  东方甄选啊
  yuhuan66666
      3
  yuhuan66666  
  OP
     50 天前
  @lizy0329 #2 真能信么
  yuhuan66666
      4
  yuhuan66666  
  OP
     50 天前   ❤️ 1
  @jgh004 #1 谢谢您给出的建议,不是很符合我的实际情况
  jgh004
      5
  jgh004  
     50 天前
  阳台一个花盘就行了
  jgh004
      6
  jgh004  
     50 天前
  种一颗够你泡一年的
  yuhuan66666
      7
  yuhuan66666  
  OP
     50 天前
  @jgh004 #6 水竹 我都能养死。更别说要施肥的枸杞了
  AboPlus
      8
  AboPlus  
     50 天前
  身边有没有做药材生意的?有的话找熟人买就好啦
  zhhmax
      9
  zhhmax  
     50 天前
  找个宁夏亲戚
  shawnsh
      10
  shawnsh  
     50 天前 via Android
  海外购
  jjianwen68
      11
  jjianwen68  
     50 天前
  怎么判断有没有熏硫
  CathayChen
      12
  CathayChen  
     50 天前
  哪有那么多硫熏的,过于焦虑了,亲。 硫熏的少,打药的多。
  Vindroid
      13
  Vindroid  
     50 天前
  中药店?
  ssnoopy
      14
  ssnoopy  
     50 天前
  小时候家里弄这个的,色泽鲜艳的基本都是熏过的
  bjy1
      15
  bjy1  
     50 天前
  淘宝食品硫磺检测试管
  clifftts
      16
  clifftts  
     50 天前
  去产地采购
  superman
      17
  superman  
     50 天前
  百瑞源?
  FlytoSirius
      18
  FlytoSirius  
     50 天前
  哎, 告诉你, 很简单, 买市场里散卖的品相不怎么好看, 比较暗淡的, 个头也不大的, 很便宜的那种.

  这种都不"额外处理", 因为"处理"也是要花钱的.
  iyaozhen
      19
  iyaozhen  
     50 天前
  @FlytoSirius 那肯定是想买个头大且没有熏过的
  Pactzhao
      20
  Pactzhao  
     48 天前 via iPad
  远方好物上的 他们平台委托第三方做的农残检测 0 添加剂 0 农残:)
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2557 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 15:33 · PVG 23:33 · LAX 08:33 · JFK 11:33
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.