zhanbiqiyu

zhanbiqiyu

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔
🏢  洛克希德马丁 / 核弹头拆卸工程师
V2EX 第 393286 号会员,加入于 2019-03-19 00:23:13 +08:00
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2138 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 8ms · UTC 05:28 · PVG 13:28 · LAX 21:28 · JFK 00:28
♥ Do have faith in what you're doing.