joshuaily 最近的时间轴更新
joshuaily

joshuaily

V2EX 第 477058 号会员,加入于 2020-03-17 00:14:43 +08:00
joshuaily 最近回复了
广州电信

3 14.147.8.158 4 ms 8 ms *
4 59.43.70.1 3 ms 3 ms 3 ms
5 59.43.16.182 7 ms * *
6 59.43.187.102 7 ms 7 ms 7 ms
7 59.43.188.126 10 ms 10 ms 11 ms
8 203.131.241.69 10 ms 10 ms 11 ms
9 129.250.6.122 20 ms * *
10 129.250.5.29 14 ms * *
11 129.250.7.66 47 ms * *
12 129.250.2.67 84 ms 85 ms 87 ms
13 129.250.3.44 84 ms 84 ms 91 ms
14 129.250.7.78 84 ms 84 ms 84 ms
15 129.250.6.127 84 ms 84 ms 84 ms
16 203.105.72.58 88 ms 88 ms 88 ms
17 * * * *
18 * * * *
19 211.15.32.122 91 ms 91 ms 91 ms
20 * * * *
21 45.142.125.1 93 ms 96 ms 102 ms
153 天前
回复了 serafin 创建的主题 宽带症候群 调查大陆访问套 CF 网速
https

Download109.37Mbps
Upload81.42Mbps
Ping450.20ms J
itter4.50m

http

Download125.39Mbps
Upload68.59Mbps
Ping453.50ms
Jitter5.39ms
160 天前
回复了 serafin 创建的主题 宽带症候群 调查家宽访问挂 CF 网站的速度
睡前又测一次 广东电信 cn2

Download142.43Mbps

Upload97.82Mbps

Ping422.60ms

Jitter1.14
160 天前
回复了 serafin 创建的主题 宽带症候群 调查家宽访问挂 CF 网站的速度
广东电信 cn2
Download102.21Mbps

Upload108.75Mbps

Ping429.40ms

Jitter3.72
197 天前
回复了 zimo233 创建的主题 宽带症候群 广州电信新套餐 2000 下 100 上
广州不是查 pcnd 么 现在又不管了?
197 天前
回复了 zimo233 创建的主题 宽带症候群 广州电信新套餐 2000 下 100 上
继续等免费升级 ,现在 1000 下 100 上 加了 30 给了个 cn2 送 300m 副宽 269 一个月
230 天前
回复了 aukus 创建的主题 宽带症候群 深圳电信正式发布 2000M/100M 宽带
@a2224121161 这上行有点恶心
234 天前
回复了 aukus 创建的主题 宽带症候群 深圳电信正式发布 2000M/100M 宽带
299 还行,599 够呛
259 天前
回复了 my2492 创建的主题 宽带症候群 最近好像三网国际出口国内段都扩容了
广州电信升级后游戏宽带不走 cn2 了,全走 202.97 出去
@ericbize @lzbnet @ChinoQAQ 应该没有了,订购产品名称是 [游戏专属加速包( 30 元 0 个月)_2019 年二季度_粤] 跑 59.43 出去的
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2221 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 17ms · UTC 01:15 · PVG 09:15 · LAX 18:15 · JFK 21:15
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.