cdxyang 最近的时间轴更新
cdxyang

cdxyang

V2EX 第 428097 号会员,加入于 2019-07-09 15:08:38 +08:00
迫于不买 M1,出 20 款 13.3 寸 mbp, 4 雷电+ i5+32+1t
二手交易  •  cdxyang  •  2020-11-18 18:03:39 PM  •  最后回复来自 Azmaveth
17
迫于没出掉,再出 20 款 13.3 寸 mbp, 4 雷电+ i5+32+1t
二手交易  •  cdxyang  •  2020-11-17 10:16:31 AM  •  最后回复来自 cdxyang
10
出 20 款 13.3 寸 macbook pro, 4 雷电+ i5+32+1t
 •  2   
  二手交易  •  cdxyang  •  2020-11-13 19:15:27 PM  •  最后回复来自 zeocax
  21
  出 20 款 13 寸 macbook pro, 4 雷电+ i5+32+1t
  二手交易  •  cdxyang  •  2020-11-17 10:08:16 AM  •  最后回复来自 irwst
  10
  出 20 款 13 寸 mbp, 4 雷电+ i5+32+1t
  二手交易  •  cdxyang  •  2020-11-11 08:33:56 AM  •  最后回复来自 cdxyang
  2
  迫于手头紧,出 20 款 13 寸 mbp, 4 雷电+ i5+32+1t
  二手交易  •  cdxyang  •  2020-11-02 20:16:03 PM  •  最后回复来自 imsoso
  16
  出 20 款 13 寸 mbp, i5+32+1t
  二手交易  •  cdxyang  •  2020-11-01 22:38:10 PM  •  最后回复来自 cdxyang
  16
  只考虑代码, mac 外接 27 4k 还是 24 4k
  Apple  •  cdxyang  •  30 天前  •  最后回复来自 TripleZ
  83
  cdxyang 最近回复了
  2020-11-27 15:43:34 +08:00
  回复了 Raul7 创建的主题 成都 想咨询下 V 友们,迁户口回成都的话,落在哪个区比较好?
  你现在回来只能落集体户,以后在哪买房要看社保交在哪里的,目前社保来说,高新南的优先级最高
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   990 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 16ms · UTC 22:07 · PVG 06:07 · LAX 14:07 · JFK 17:07
  ♥ Do have faith in what you're doing.