V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
blackboom
V2EX  ›  macOS

screen.studio 开车啦

 •  
 •   blackboom · 129 天前 · 949 次点击
  这是一个创建于 129 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  现在缺两人

  v: aW5mMmluZjI=

  第 1 条附言  ·  126 天前
  现在缺一人
  第 2 条附言  ·  126 天前
  车已满
  10 条回复    2023-09-21 22:02:54 +08:00
  yuankui
      1
  yuankui  
     129 天前
  什么价?
  yuankui
      2
  yuankui  
     129 天前
  突然,想起一个笑话:

  "来啊,打麻将,1 缺 3"

  开个玩笑,莫见怪
  blackboom
      3
  blackboom  
  OP
     129 天前
  @yuankui $189 分摊 3 人,每人 $63 具体换成人民币看银行支付时候的汇率。
  why95599
      4
  why95599  
     127 天前
  由我来开车行吗?
  blackboom
      5
  blackboom  
  OP
     127 天前 via iPhone
  @why95599 阔以啊
  blackboom
      6
  blackboom  
  OP
     126 天前
  @yuankui 还有兴趣吗?
  blackboom
      7
  blackboom  
  OP
     126 天前
  @yuankui 车已满
  datawsoul
      8
  datawsoul  
     76 天前
  重新发车吗?要不我来再开一班车吧?
  blackboom
      9
  blackboom  
  OP
     76 天前 via iPhone
  @datawsoul 车满啦
  datawsoul
      10
  datawsoul  
     73 天前
  @blackboom 我来重新开车吧 同样的价格每人 $63 ,可以联系我 datawsoul(at)gmail
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4412 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 10:07 · PVG 18:07 · LAX 02:07 · JFK 05:07
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.