V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xtx
V2EX  ›  生活

又是一个夜班。

 •  
 •   xtx · 256 天前 · 2422 次点击
  这是一个创建于 256 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  17 年毕业,医院里上班,这是第六个春节了,加上今年,有四次除夕夜都在上班,没有吃到年夜饭,可能这就是命吧。好在今晚比较空,可以网上冲浪,发发牢骚,还是要祝大家新年快乐!

  17 条回复    2023-01-22 13:31:57 +08:00
  halleck
      1
  halleck  
     256 天前
  辛苦了,新年快乐!
  6a82aa9bfe
      2
  6a82aa9bfe  
     256 天前 via Android
  辛苦了,新年快乐!
  TooFar
      3
  TooFar  
     256 天前
  辛苦了,新年快乐!
  zooo
      4
  zooo  
     256 天前
  辛苦了,op 除夕快乐!
  goodhellonice
      5
  goodhellonice  
     256 天前
  新年快乐!
  c00r1f
      6
  c00r1f  
     256 天前 via Android
  新年快乐
  hcsu
      7
  hcsu  
     256 天前 via iPhone
  辛苦了,新年快乐
  god7d
      8
  god7d  
     256 天前
  干喇,领导们都跑回家
  723X
      9
  723X  
     256 天前 via Android
  今天还在上班的都是牛人。
  wfy0327
      10
  wfy0327  
     256 天前 via iPhone
  辛苦了,新年快乐!
  gbqqaybc
      11
  gbqqaybc  
     256 天前 via Android
  辛苦了,新年快乐!
  xinh
      12
  xinh  
     256 天前 via iPhone
  新年快乐
  eyeshuaji
      13
  eyeshuaji  
     256 天前
  辛苦了兄弟,祝新年快乐!
  simau
      14
  simau  
     256 天前 via Android
  新年快乐
  tool2d
      15
  tool2d  
     256 天前
  放心,论坛很多人不发帖,但是也在今晚写代码。
  leloext
      16
  leloext  
     256 天前
  辛苦了,新年快乐!
  tpphha
      17
  tpphha  
     255 天前 via iPhone
  新年快乐!
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2081 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 01:47 · PVG 09:47 · LAX 18:47 · JFK 21:47
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.