V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
bryanwongxin
V2EX  ›  Apple

搞一个 Apple Fitness+的 iMessage 群,大家交流交流吧

 •  2
   
 •   bryanwongxin · 2022-07-06 16:32:37 +08:00 · 2190 次点击
  这是一个创建于 686 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  一个人练很没劲的。 有意私信我 iMessage ID 我拉你们

  44 条回复    2024-03-28 16:37:32 +08:00
  aaatches
      1
  aaatches  
     2022-07-06 16:49:19 +08:00
  cGlrYV9jaHVAcXEuY29t
  tagtag
      2
  tagtag  
     2022-07-06 17:02:08 +08:00
  Zml0bmVzc0BpY29uc29sZS54eXo=
  liuliangyz
      3
  liuliangyz  
     2022-07-06 17:16:39 +08:00
  国内的 imessage 被阉割了吧
  minsheng
      4
  minsheng  
     2022-07-06 18:06:33 +08:00
  bm90Y29tZUBpY2xvdWQuY29tCg==
  qq515550
      5
  qq515550  
     2022-07-06 18:38:14 +08:00
  Kzg2IDE4NTAyNTExNTI4 谢谢
  edinina
      6
  edinina  
     2022-07-06 18:39:57 +08:00
  Y2hvd2tpbmcubGVlQGdtYWlsLmNvbQ==
  SeanDragon
      7
  SeanDragon  
     2022-07-06 18:42:04 +08:00
  c3lsODAyM3dob0BpY2xvdWQuY29t
  ccming
      8
  ccming  
     2022-07-06 18:52:26 +08:00
  Y2NtaW5nQGdtYWlsLmNvbQ==
  BarryPan
      9
  BarryPan  
     2022-07-06 19:04:09 +08:00 via iPhone
  @liuliangyz #3 能用 fitness+的都不是国区吧
  anson264556364
      10
  anson264556364  
     2022-07-06 19:23:30 +08:00
  YW5zb24yMzU2ODlAZ21haWwuY29t
  Hug125
      11
  Hug125  
     2022-07-06 19:26:35 +08:00
  只有 watch 可以拉我进 Imessage 群吗?

  SHVnMTI1QHFxLmNvbQ==
  EUMEN1DES
      12
  EUMEN1DES  
     2022-07-06 19:27:47 +08:00
  d2VpeHVjaGVuX2N1bXRAaWNsb3VkLmNvbQ==
  charzluo
      13
  charzluo  
     2022-07-06 20:06:00 +08:00
  aW1sdWNhbHVvQG91dGxvb2suY29t

  感谢~
  zimintam
      14
  zimintam  
     2022-07-06 20:29:34 +08:00
  我不会发私信= = 可以告诉我怎么发么
  zimintam
      15
  zimintam  
     2022-07-06 20:47:14 +08:00
  Q2hha3RhbTE5OTNAbWUuY29t
  xxxuuu
      16
  xxxuuu  
     2022-07-06 21:14:11 +08:00 via iPhone
  eHh4dXV1MTk5OUBxcS5jb20=
  Moly
      17
  Moly  
     2022-07-06 22:13:55 +08:00 via iPhone
  @zimintam 你好,请问是怎么发的…搜了好久没搜到
  Scare
      18
  Scare  
     2022-07-06 22:23:28 +08:00
  dG9ieXdhbmdAb3V0bG9vay5jb20=
  bryanwongxin
      19
  bryanwongxin  
  OP
     2022-07-07 08:28:14 +08:00
  卧槽。。。你们发的都什么?要用什么解码??
  tagtag
      20
  tagtag  
     2022-07-07 08:52:04 +08:00
  @bryanwongxin base64 ,搜索 base64 decode ,大家主要是怕被爬虫爬走邮件后回收到垃圾邮件。
  bryanwongxin
      21
  bryanwongxin  
  OP
     2022-07-07 09:18:53 +08:00
  @tagtag 所以我说发私信,私信也会被爬虫检测到么?
  bryanwongxin
      22
  bryanwongxin  
  OP
     2022-07-07 09:21:32 +08:00
  @tagtag 谢谢!搜了下,懂了,哈哈

  我的:d3gxMjdteUBpY2xvdWQuY29t
  bryanwongxin
      23
  bryanwongxin  
  OP
     2022-07-07 09:23:07 +08:00
  @BarryPan iMessage 有什么被阉割的?
  Yuh1949
      24
  Yuh1949  
     2022-07-07 09:57:27 +08:00
  aG9yYWNlMTk0OUBpY2xvdWQuY29t 谢谢
  DesmondLeo
      25
  DesmondLeo  
     2022-07-07 10:26:08 +08:00
  bWVvd3V1MDQyNUBpY2xvdWQuY29t
  jasongin
      26
  jasongin  
     2022-07-07 10:26:51 +08:00
  eWluemVuMjY4QGdtYWlsLmNvbQ==
  加入加入
  BartonZ
      27
  BartonZ  
     2022-07-07 10:37:27 +08:00
  YmFydG9uemhhby51c0BnbWFpbC5jb20=
  加我
  Moly
      28
  Moly  
     2022-07-07 10:39:48 +08:00 via iPhone
  ZmVlZW1vbHlAZ21haWwuY29t
  Thanks ~
  bryanwongxin
      29
  bryanwongxin  
  OP
     2022-07-07 10:41:00 +08:00
  没办法修改帖子了?

  我的:d3gxMjdteUBpY2xvdWQuY29t
  ht
      30
  ht  
     2022-07-07 10:58:51 +08:00
  amlkZWppYW94dW5AZ21haWwuY29t

  有劳
  aero99
      31
  aero99  
     2022-07-07 11:00:10 +08:00
  a3VucXVAbWUuY29t
  zhangyuchao
      32
  zhangyuchao  
     2022-07-07 11:41:55 +08:00 via iPhone
  emhhbmd5dWNoYW8wMTA0QGdtYWlsLmNvbQ==
  楼主加我一个
  lhrst
      33
  lhrst  
     2022-07-07 13:19:48 +08:00
  还有我还有我
  bGhyc3RsdHFAaWNsb3VkLmNvbQ==
  shiinamsr
      34
  shiinamsr  
     2022-07-07 13:56:12 +08:00 via iPhone
  U2hpaW5hbXNyMUBnbWFpbC5jb20=
  aceralon
      35
  aceralon  
     2022-07-07 14:11:03 +08:00
  YWNlcmFsb25Ab3V0bG9vay5jb20=
  cpluspython
      36
  cpluspython  
     2022-07-07 14:39:12 +08:00
  c2hvb3RjaGVuZ0BnbWFpbC5jb20=
  AnyTurtle999
      37
  AnyTurtle999  
     2022-07-07 16:17:56 +08:00
  d3ljbG92ZXN0dWR5QGZveG1haWwuY29t
  GZK007
      38
  GZK007  
     2022-07-07 16:26:30 +08:00
  em9lY2hhbzAyMTRAaG90bWFpbC5jb20=
  55xigua
      39
  55xigua  
     2022-07-15 09:06:32 +08:00 via iPhone
  可以加我吗
  bryanwongxin
      40
  bryanwongxin  
  OP
     2022-07-20 12:02:31 +08:00
  @55xigua 可以
  55xigua
      41
  55xigua  
     2022-07-21 12:06:19 +08:00
  biibii
      42
  biibii  
     2022-08-02 21:41:49 +08:00
  bGl1LnVzQGljbG91ZC5jb20= 求拉
  FlyingClive
      43
  FlyingClive  
     2022-08-19 09:24:49 +08:00
  求拉:Y2xpdmV0dW5nQGdtYWlsLmNvbQ==
  BieLang
      44
  BieLang  
     55 天前
  ZnVob3VndWlAaWNsb3VkLmNvbQ==
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5021 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 02:53 · PVG 10:53 · LAX 19:53 · JFK 22:53
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.