V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
putaozhenhaochi
V2EX  ›  问与答

腾讯云主机 70 一年的这种是不是只有双十一才有

 •  
 •   putaozhenhaochi · 141 天前 via Android · 875 次点击
  这是一个创建于 141 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  腾讯云主机 70 一年的这种是不是只有双十一才有?
  10 条回复    2022-01-08 18:10:04 +08:00
  Zeffon
      1
  Zeffon  
     141 天前
  之前双十一有活动,88 月的小水管花费 100 块
  yaojin
      2
  yaojin  
     141 天前 via Android
  可以考虑无忧服务器
  advancejar
      3
  advancejar  
     141 天前
  可能没找对方法,70 块钱 7 年
  liuguangxuan
      4
  liuguangxuan  
     141 天前 via Android
  @advancejar 老哥有途径吗?
  advancejar
      5
  advancejar  
     141 天前
  @liuguangxuan 当时双 11 才有,我们群里撸了十几个人,我觉得麻烦没弄,后悔死了。
  suifengdang666
      6
  suifengdang666  
     141 天前
  2c4g8m80g ,三年 178 ,貌似 12 月 31 号截止了,元旦过后没见还有活动
  putaozhenhaochi
      7
  putaozhenhaochi  
  OP
     141 天前 via Android
  @advancejar 这也太猛了
  mcdull619
      8
  mcdull619  
     140 天前
  74/年 , 昨天刚买的 .
  putaozhenhaochi
      9
  putaozhenhaochi  
  OP
     140 天前 via Android
  @mcdull619 老哥,哪里的活动 有链接吗
  mcdull619
      10
  mcdull619  
     138 天前
  @putaozhenhaochi

  v2 不能发链接 , aHR0cHM6Ly9jbG91ZC50ZW5jZW50LmNvbS9hY3QvbmV3P2Zyb209MTU0NTg=
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4024 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 03:23 · PVG 11:23 · LAX 20:23 · JFK 23:23
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.