V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 是一个什么样的地方?
• 这里大量的成员热爱编程和图形设计
• 这里有关于虚拟世界话题的讨论
• 也有真实世界的
• 信息量的多少在这里是始终重要的
• 作为立场,我相信这个世界在持续变得更好
unclebear
V2EX  ›  V2EX

刚才是不是挂了😂

 •  
 •   unclebear · 196 天前 via Android · 2200 次点击
  这是一个创建于 196 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  ![Screenshot_20211108-074817990~2.jpg]( https://i.loli.net/2021/11/08/gdC3xhXRvbzimf5.jpg)
  10 条回复
  Procumbens
      1
  Procumbens  
     196 天前
  是的
  yolee599
      2
  yolee599  
     196 天前 via Android
  是的,502 了
  Livid
      3
  Livid  
  MOD
     196 天前
  已经恢复。
  xinge666
      4
  xinge666  
     196 天前 via iPhone
  刚刚 502 了一会儿
  TT911
      5
  TT911  
     196 天前 via iPhone
  是的
  remember5
      6
  remember5  
     196 天前 via iPhone
  是的
  irrwood
      7
  irrwood  
     196 天前
  是的
  492
      8
  492  
     196 天前
  是的
  HugeDicker
      9
  HugeDicker  
     196 天前
  是的
  jmk92
      10
  jmk92  
     196 天前
  现在还没完全恢复吧,最热节点少了很多
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1347 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 18:14 · PVG 02:14 · LAX 11:14 · JFK 14:14
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.