V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
zxCoder
V2EX  ›  GitHub

github 私有仓库能作为小型应用的一个简单的数据库同步吗?不需要云服务器或者云数据库

 •  
 •   zxCoder · 42 天前 · 855 次点击
  这是一个创建于 42 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  具体是用到 github 的那个功能呢,我记得之前看过有一个应用是这么用的,忘记具体怎么做的了

  第 1 条附言  ·  42 天前

  好像直接用github的公开api就可以了,应该不会有什么限制

  4 条回复    2021-10-16 10:52:14 +08:00
  oneisall8955
      1
  oneisall8955   42 天前 via Android
  Spring Cloud Config 使用 github 作为配置中心?
  oneisall8955
      2
  oneisall8955   42 天前 via Android
  试试 sqlite ?
  3573535
      4
  3573535   42 天前 via iPhone
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2330 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 14:06 · PVG 22:06 · LAX 06:06 · JFK 09:06
  ♥ Do have faith in what you're doing.