V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
fishqi
V2EX  ›  求职

8 年码农求远程办公坑位 C++/ Python

 •  
 •   fishqi · 161 天前 · 1378 次点击
  这是一个创建于 161 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  主要是从事后端开发,做过对象存储服务,AI 智能终端 SDK 开发,模型适配等
  8 条回复    2021-09-14 17:16:22 +08:00
  JerryY
      1
  JerryY  
     161 天前
  英语怎么样啊老哥
  softempire
      2
  softempire  
     161 天前
  只能远程吗?上海考虑吗
  fishqi
      3
  fishqi  
  OP
     161 天前
  @JerryY 英文还行,微信 15653369084
  fishqi
      4
  fishqi  
  OP
     161 天前
  @softempire 目前在山东想远程,有机会吗?可以微信聊 15653369084
  join
      5
  join  
     161 天前 via iPhone
  英语很好,有后端开发的远程吗?
  join
      6
  join  
     161 天前 via iPhone
  golang 方向的
  fishqi
      7
  fishqi  
  OP
     159 天前
  有没有需要的?
  godevelop
      8
  godevelop  
     129 天前
  @fishqi @fishqi 有啊 golang,java,python 远程加我啊微 wiz478
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1489 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 17:53 · PVG 01:53 · LAX 09:53 · JFK 12:53
  ♥ Do have faith in what you're doing.