V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
League of Legends North America
英雄联盟
lamesbond
V2EX  ›  英雄联盟

鉴于 RNG 夺冠都没人发帖,我来发一个

 •  
 •   lamesbond · 182 天前 · 1058 次点击
  这是一个创建于 182 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  我们是冠军
  9 条回复    2021-07-22 11:00:07 +08:00
  xiaomimei
      1
  xiaomimei  
     182 天前 via Android
  gala,我滴超人
  gabon
      2
  gabon  
     182 天前 via Android
  这游戏有挂怎么玩
  a4854857
      3
  a4854857  
     182 天前
  延迟两周.真有你的
  zhuosheng
      4
  zhuosheng  
     182 天前
  上一次 RNG 多的 MSI 冠军,还是 2018 年。。。那一年。。。我们是冠军!!!

  所以,还是等到 1020 之后再说吧
  695975931
      5
  695975931  
     182 天前
  现在才发就有点迟了
  Ritter
      6
  Ritter  
     182 天前
  高 ping 战士?
  delacey
      7
  delacey  
     181 天前
  火星救援?
  yeqiu
      8
  yeqiu  
     178 天前
  作为凤杂,我要说一句。

  fpx 少一个复活甲,真可惜。
  qingmuhy0
      9
  qingmuhy0  
     133 天前 via iPhone
  rng 夏季赛有点拉啊
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4103 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 06:23 · PVG 14:23 · LAX 22:23 · JFK 01:23
  ♥ Do have faith in what you're doing.