V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
zhaidoudou123
V2EX  ›  iPadOS

iPadOS 14.6 更新系统可以横屏了

 •  
 •   zhaidoudou123 · 187 天前 · 732 次点击
  这是一个创建于 187 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  刚刚才发现,放在键盘上的机器,苹果标志不再是竖过来的了

  3 条回复    2021-05-25 14:05:58 +08:00
  zhlxsh
      1
  zhlxsh   187 天前 via iPhone
  这说明..............?
  zhaidoudou123
      2
  zhaidoudou123   187 天前
  @zhlxsh #1 或许说明 macos 可能上 iPad (开玩笑的
  coolzjy
      3
  coolzjy   187 天前
  这是 14.5 更新的功能
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   899 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 21:08 · PVG 05:08 · LAX 13:08 · JFK 16:08
  ♥ Do have faith in what you're doing.