V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
taoxin167
V2EX  ›  远程工作

有没有推荐的远程办公的工作

 •  
 •   taoxin167 · 165 天前 · 2890 次点击
  这是一个创建于 165 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  在哪里可以找到不错的支持员工办公的工作,人在国内,希望可以缴纳当地的社保和公积金

  15 条回复    2021-08-24 13:22:47 +08:00
  juyulin
      1
  juyulin   165 天前
  币安
  join
      2
  join   165 天前 via iPhone
  同求推荐
  seven001
      3
  seven001   164 天前 via iPhone
  来,给你推
  seven001
      4
  seven001   164 天前 via iPhone
  @join 来,给你推
  whisky221
      5
  whisky221   164 天前
  @seven001 收前端吗 初级岗
  Bechbaliq
      6
  Bechbaliq   164 天前 via Android
  电鸭第二条帖子
  seven001
      7
  seven001   164 天前 via iPhone
  @whisky221 简历发我邮箱 [email protected]
  um1ng
      8
  um1ng   164 天前
  @seven001 什么公司啊
  seven001
      10
  seven001   164 天前 via iPhone
  @um1ng 一楼所说的
  zhengdai1990
      11
  zhengdai1990   164 天前
  同求推荐
  leimao
      12
  leimao   164 天前
  JerryY
      13
  JerryY   164 天前
  https://github.com/ruanyf/weekly/issues/1709#issuecomment-825490624 来,帮你推。各位借楼的也欢迎勾搭~
  WiredcraftHire
      14
  WiredcraftHire   163 天前
  全职远程, 欢迎投递 Wiredcraft https://www.v2ex.com/t/771901
  MonikaCeng
      15
  MonikaCeng   54 天前 via Android
  @juyulin 看到好多都说币安,好进吗?技术一般的
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2131 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 09:42 · PVG 17:42 · LAX 02:42 · JFK 05:42
  ♥ Do have faith in what you're doing.