V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ch2
V2EX  ›  互联网

leetcode-cn 的会员定价真套路

 •  
 •   ch2 · 237 天前 · 1141 次点击
  这是一个创建于 237 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  https://i.imgur.com/nQFfDq5.png 正常价 79 元每月,连续包月:首 2 月 79 元,后面每月 59 元 不注意看会以为价格是 79 块钱开 1 个月送 1 个月 谁知道下单了才发现意思是要先按正常价交两个月钱,才能优惠 20 块钱续费,还不能退款

  4 条回复    2021-04-06 17:16:08 +08:00
  ch2
      1
  ch2   237 天前
  tonyaiken
      2
  tonyaiken   237 天前 via iPhone
  @ch2 下面注明了相当于每天多少钱
  whileFalse
      3
  whileFalse   236 天前
  这个是够套路的……
  ch2
      4
  ch2   236 天前 via iPhone
  @tonyaiken 谁会细细算它的到底多少钱
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1139 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 23:42 · PVG 07:42 · LAX 15:42 · JFK 18:42
  ♥ Do have faith in what you're doing.