V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  ç™»å½•
爱意满满的作品展示区。
Bruce2077
V2EX  â€º  分享创造

[送码] 𝑭𝒐𝒏𝒕𝒔𝑿 - 𝔽𝕠𝕟𝕥𝕤 & 𝙴𝚖𝚘𝚓𝚒 ᴷᴱᵞᴮᴼᴬᴿᴰ

 •  
 •   Bruce2077 · 2021-04-05 21:11:32 +08:00 · 3047 次点击
  这是一个创建于 794 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  FontsX:可以在任意 app 输入特殊字体(英文、emoji )
  您现在看到的标题就是通过 Fonts 输入的
  赠送 15 个内购兑换码,感兴趣的朋友赶紧兑换吧
  如果您觉得好用的话,麻烦在 App Store 给个好评 /评价哦,谢谢大家 : )

  77HM6XFLMH4M
  3WE749TRYK7L
  JYTNJK34A3XE
  9RLAETAT6A43
  NAKXEWLMW4HM
  YR3LHX9K7PPY
  4EXYWE6WJWE9
  PR4PFK4LRKAR
  FJNAH9YT64NM
  JLPLLXJJW9PE
  ATX96APF37RE
  RHJ49499J4KH
  RRNJM4MAK3LE
  JM3TYL34RKE7
  PWX7NAP7WRMP
  第 1 条附言  Â·  2021-04-05 21:53:45 +08:00
  jwenjian
      1
  jwenjian  
     2021-04-05 21:15:38 +08:00 via iPhone
  RRNJM4MAK3LE 已使用,谢谢
  MEOWwONE
      2
  MEOWwONE  
     2021-04-05 21:18:44 +08:00 via iPhone
  77HM6XFLMH4M 已用谢谢!
  gogo88
      3
  gogo88  
     2021-04-05 21:19:32 +08:00 via iPhone
  4EXYWE6WJWE9 已使用,谢了
  justhasaki
      4
  justhasaki  
     2021-04-05 21:20:56 +08:00
  3WE749TRYK7L 已用谢谢~
  byicer
      5
  byicer  
     2021-04-05 21:20:58 +08:00
  PR4 已用,谢谢楼主!
  lsovaber
      6
  lsovaber  
     2021-04-05 21:21:04 +08:00
  YR3LHX9K7PPY 已用,谢谢
  iThink
      7
  iThink  
     2021-04-05 21:22:50 +08:00
  RHJ49499J4KH 已用,还挺好玩的,感谢
  zhzzf
      8
  zhzzf  
     2021-04-05 21:25:05 +08:00
  ATX96APF37RE 已用,感谢
  jwenjian
      9
  jwenjian  
     2021-04-05 21:25:46 +08:00 via iPhone
  ⒽⓉⓉⓅⓈ://ⓉⒾⓇ.ⒸⓄⓄⓁ
  FEDT
      10
  FEDT  
     2021-04-05 21:26:20 +08:00 via iPhone
  想要 Eul 的码
  slwl
      11
  slwl  
     2021-04-05 21:32:50 +08:00 via iPhone
  JLPLLXJJW9PE 。 已用
  falcon05
      12
  falcon05  
     2021-04-05 21:36:53 +08:00 via iPhone
  NAKXEWLMW4HM ✌︎✌︎
  nannanziyu
      13
  nannanziyu  
     2021-04-05 21:45:56 +08:00 via Android
  l12ab
      15
  l12ab  
     2021-04-05 22:13:33 +08:00 via iPhone
  都被用了………
  unicloud
      16
  unicloud  
     2021-04-05 23:05:27 +08:00 via iPhone
  不就是这个么 https://www.dute.org/weird-fonts 特殊英文字符
  Bruce2077
      17
  Bruce2077  
  OP
     2021-04-05 23:13:22 +08:00
  @unicloud 我这个是 app,安装后可以直接在其它程序的文本框内使用键盘输入
  DEVN
      18
  DEVN  
     2021-04-06 10:41:19 +08:00
  请发一份到我的邮箱,我现在就要。[email protected]
  hackun
      19
  hackun  
     2021-04-07 14:11:09 +08:00
  还有吗
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   991 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 18:52 · PVG 02:52 · LAX 11:52 · JFK 14:52
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.