V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Paosin
V2EX  ›  互联网

以前做外挂的年轻人现在都咋样了呢

  •  
  •   Paosin · 248 天前 · 1387 次点击
    这是一个创建于 248 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    04 年 05 年的时候,特痴迷玩 qq 堂
    当时就有个论坛 CXCXS 不知道有人听说过没有
    坛主做的外挂特好用,我倒是拿外挂打探险 pve 的
    而且居然还是个初中生😂
    还跟别人互黑论坛骂架😂
    不知道他现在是个啥级别的人才了

    4 条回复    2021-03-25 11:41:07 +08:00
    x86
        1
    x86   248 天前
    以前报的上名号的外挂要么进去了(没新闻),要么就发家了
    enchilada2020
        2
    enchilada2020   248 天前 via Android
    现在。。。都老了🐶
    cmlz
        3
    cmlz   248 天前
    现在也有,就是闷声发大财。
    66beta
        4
    66beta   248 天前
    可能在某个大厂 996
    关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1180 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 23:47 · PVG 07:47 · LAX 15:47 · JFK 18:47
    ♥ Do have faith in what you're doing.