V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
EricJia
V2EX  ›  微信

上个帖子反响热烈, 建了个 V2EX 量化交易交流群

 •  
 •   EricJia · 2020-05-09 12:17:59 +08:00 · 2058 次点击
  这是一个创建于 625 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  上个帖子: https://v2ex.com/t/668089#reply34

  1. 交流方向 包括 数字货币, 美股, a 股量化交易
  2. 禁止任何广告

  5 条回复    2021-06-15 14:37:34 +08:00
  withablink
      1
  withablink  
     2020-06-09 15:42:02 +08:00
  群二维码再发一下吧,谢谢
  v21an
      2
  v21an  
     2020-07-11 19:03:19 +08:00 via Android
  二维码再来一个
  mikexfreeze
      3
  mikexfreeze  
     284 天前
  能再来个二位码吗?
  BrunoJu
      4
  BrunoJu  
     261 天前
  求二维码
  iawes
      5
  iawes  
     223 天前
  这个群还在吗
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3020 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 10:45 · PVG 18:45 · LAX 02:45 · JFK 05:45
  ♥ Do have faith in what you're doing.