V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
waruqi
V2EX  ›  程序员

也发下个人项目的年终总结和 20 年的规划

 •  
 •   waruqi ·
  waruqi · 2020-01-01 01:01:53 +08:00 · 2923 次点击
  这是一个创建于 1514 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  虽然做的东西还是没多少人用,每天也就 50 个日活用户,不过比去年已经多了 10 倍了,20 年继续完善,哈哈。

  https://tboox.org/cn/2019/12/31/tboox-now-and-future/

  9 条回复    2020-01-02 21:47:17 +08:00
  wangsongyan
      1
  wangsongyan  
     2020-01-01 02:29:27 +08:00 via iPhone
  我以为未来 20 年的规划
  kingcos
      2
  kingcos  
     2020-01-01 02:58:43 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  waruqi
      3
  waruqi  
  OP
     2020-01-01 11:09:08 +08:00 via Android
  @wangsongyan 哈哈
  maty
      4
  maty  
     2020-01-01 19:39:31 +08:00
  大佬你这个和 cmake 是同样的东西么?
  waruqi
      5
  waruqi  
  OP
     2020-01-01 23:25:12 +08:00 via Android
  @maty 差不多 但是还是有不少差异的
  maty
      6
  maty  
     2020-01-02 10:13:06 +08:00
  @waruqi 那请教催生这个的目的是? 感觉 cmake 跨平台已经足够好用了
  waruqi
      7
  waruqi  
  OP
     2020-01-02 12:22:49 +08:00 via Android
  @maty 你可以看下我之前写的这篇文章,有做过一些相关说明
  waruqi
      8
  waruqi  
  OP
     2020-01-02 12:23:01 +08:00 via Android
  maty
      9
  maty  
     2020-01-02 21:47:17 +08:00
  @waruqi 大佬厉害
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4924 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 01:19 · PVG 09:19 · LAX 17:19 · JFK 20:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.