V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
lwb
V2EX  ›  程序员

电商难搞

 •  
 •   lwb · 2019-05-27 10:47:00 +08:00 · 1440 次点击
  这是一个创建于 917 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  这年头电商 平台的日子难过呀,开发个电商平台,咱搞技术的没啥问题的,可是团队人少呀,还要一起研究怎么

  引流? V 友们!你们做过的平台都是怎么引流的呀,烦请 支个好法子 。 最好是 少花钱,没有太多的经费,哎!

  穷还要搞,不搞就没饭吃了!

  6 条回复    2019-05-28 12:33:55 +08:00
  ducklyl
      1
  ducklyl   2019-05-27 10:54:34 +08:00
  电商等于烧钱,没钱别玩
  cookey39
      2
  cookey39   2019-05-27 13:57:25 +08:00 via Android
  电商等于烧钱+1
  johnnyR
      3
  johnnyR   2019-05-27 14:18:54 +08:00
  看你卖什么
  sephinh
      4
  sephinh   2019-05-27 14:55:21 +08:00 via Android
  现在京东都能当天到,还整电商平台谁上呢?
  lwb
      5
  lwb   2019-05-27 17:21:39 +08:00
  @johnnyR 已玫瑰酒为主,其他的小产品 为辅
  SeanCheng
      6
  SeanCheng   2019-05-28 12:33:55 +08:00
  搞电商烧钱,搞电商平台呢?更烧钱啊
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1414 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 23:53 · PVG 07:53 · LAX 15:53 · JFK 18:53
  ♥ Do have faith in what you're doing.