V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
kios
V2EX  ›  问与答

有人拿到 Mate 20 Pro 了吗? PC 模式到底如何?

 •  
 •   kios · 2018-10-25 15:44:57 +08:00 · 2791 次点击
  这是一个创建于 1139 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  7 条回复    2018-10-26 23:46:14 +08:00
  xuqd
      1
  xuqd  
     2018-10-25 15:59:18 +08:00
  同求 PC 模式体验
  kios
      2
  kios  
  OP
     2018-10-25 16:11:10 +08:00
  @xuqd 我的暂时还没拿到不过快了,如果效果还可以的话, 可以尝试在手机上携代码
  xuqd
      3
  xuqd  
     2018-10-25 16:19:55 +08:00
  @kios 我是想投屏打游戏。。。
  kios
      4
  kios  
  OP
     2018-10-25 16:28:42 +08:00
  @xuqd 打游戏还是用 PC 吧 手机还是太搓了
  arthasliu
      5
  arthasliu  
     2018-10-25 17:31:09 +08:00
  估计跟 mate10 一个德行。。。
  不支持的软件就没法全屏。
  bufanche
      6
  bufanche  
     2018-10-26 00:14:48 +08:00
  对比过,不如 TNT,界面还停留在 XP 风格
  v22018
      7
  v22018  
     2018-10-26 23:46:14 +08:00 via iPhone
  Mate10 和锤子都是凤凰系统提供
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2501 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 00:53 · PVG 08:53 · LAX 16:53 · JFK 19:53
  ♥ Do have faith in what you're doing.