V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
dtsover
V2EX  ›  全球工单系统

V2EX 安卓登陆 没找到可以填验证码的地方

 •  
 •   dtsover · 2018-09-16 20:27:45 +08:00 · 2052 次点击
  这是一个创建于 1658 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  V2EX 安卓登陆,让我填 验证码 ,没找到可以填的地方,是我版本太老?
  11 条回复    2018-09-17 21:42:08 +08:00
  Trim21
      1
  Trim21  
     2018-09-16 20:33:48 +08:00 via Android
  没有官方的安装客户端…
  应该是某个不维护了的第三方客户端吧
  dtsover
      2
  dtsover  
  OP
     2018-09-16 20:39:50 +08:00
  官方没开发?这个还有第三方?那密码不是全泄露了啊
  easylee
      3
  easylee  
     2018-09-16 20:41:42 +08:00 via Android
  @dtsover 推荐我正在用的第三方客户端[V2ER],蛮好用的。
  wowo243
      4
  wowo243  
     2018-09-16 20:41:44 +08:00 via Android
  试试网页或者 v2er 把
  dtsover
      5
  dtsover  
  OP
     2018-09-16 20:51:00 +08:00
  好吧,网页版把
  AEANWspPmj3FUhDc
      6
  AEANWspPmj3FUhDc  
     2018-09-16 21:50:09 +08:00
  @dtsover
  就假设你用的那个 V2EX 客服端不怀好意,也就 V2EX 的密码泄露吧,怎么全泄露?
  yisiyisi
      7
  yisiyisi  
     2018-09-16 22:04:46 +08:00
  @dtsover 你是开发者吗
  xiri
      8
  xiri  
     2018-09-17 09:48:04 +08:00 via Android
  v2ex 没有官方客户端,现存的那些客户端都是个人利用爬虫和 V2EX 的 api 开发出来的
  idtaanlcoe
      9
  idtaanlcoe  
     2018-09-17 13:26:24 +08:00 via Android
  网页版试下
  xingxing10
      10
  xingxing10  
     2018-09-17 13:33:18 +08:00
  可以试试微信小程序不用登陆
  ![v2ex 专业版]( http://thyrsi.com/t6/367/1536143562x1822611431.jpg)
  dtsover
      11
  dtsover  
  OP
     2018-09-17 21:42:08 +08:00
  @ivlioioilvi 这个“全” 仅仅是语气词
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2344 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 52ms · UTC 06:39 · PVG 14:39 · LAX 23:39 · JFK 02:39
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.