V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
jip
V2EX  ›  Apple

APPLE MUSIC 港区有没有车

 •  
 •   jip · 2018-08-15 12:27:47 +08:00 · 2435 次点击
  这是一个创建于 1201 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  想上车。实在是受不了 qq 音乐歌单灰了一堆,而且自己对新出的 live 歌曲也不太感兴趣,感觉港区 am 是我的归宿!

  10 条回复    2018-09-11 22:13:09 +08:00
  qq0731
      1
  qq0731   2018-08-15 13:23:37 +08:00
  收藏,蹭车求搭
  kaysin
      2
  kaysin   2018-08-16 16:12:49 +08:00
  请问港区和内地学生订阅有什么不同?
  jip
      3
  jip   2018-08-17 13:45:04 +08:00
  @kaysin 港区和内地的歌曲数量差异很大,特别是国语和粤语歌,内地很多都没有。
  kingboy9525
      4
  kingboy9525   2018-08-17 16:22:44 +08:00
  如果有车,加一
  kaysin
      5
  kaysin   2018-08-17 18:03:26 +08:00
  @jip 欧美歌差异大吗?不大就不上车了,粤语有 Spotify 了,国语很少听。
  jip
      6
  jip   2018-08-17 19:07:56 +08:00 via Android
  @kaysin 不知,听欧美少。
  andrewwade0728
      7
  andrewwade0728   2018-08-17 21:36:51 +08:00 via iPhone
  https://t.me/Licensess
  可以到这里问问
  jip
      8
  jip   2018-08-18 21:19:52 +08:00
  @andrewwade0728 已加,多谢。不过等了一会儿暂时还没车。
  kingboy9525
      9
  kingboy9525   2018-09-11 20:13:39 +08:00
  @jip
  @qq0731
  还需要港区的车吗?我不是车主,我只是乘客,但现在有位置。
  kingboy9525
      10
  kingboy9525   2018-09-11 22:13:09 +08:00
  @jip
  @qq0731

  如果有需要的话,联系 WX,376773734

  重申一点,我不是车主哈
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1333 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 00:01 · PVG 08:01 · LAX 16:01 · JFK 19:01
  ♥ Do have faith in what you're doing.