V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
di94sh
V2EX  ›  跑步

天冷了,老鼻炎又厉害了,喘不动气闻不到味

 •  
 •   di94sh · 2016-11-03 19:27:39 +08:00 · 7407 次点击
  这是一个创建于 1860 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  吃饭也不香了,唯有跑跑步后,才有好转,气也能喘到低了。哎。。。
  6 条回复    2016-11-04 11:04:21 +08:00
  dodo20120
      1
  dodo20120  
     2016-11-03 19:41:12 +08:00
  唉,一样有鼻炎,流鼻涕,纸都用不起了
  wangyu1314
      2
  wangyu1314  
     2016-11-04 00:54:34 +08:00 via Android
  可以找我治疗,我是中医,能治好。
  ljcarsenal
      3
  ljcarsenal  
     2016-11-04 02:15:56 +08:00 via Android
  哎 我是体检的时候人家说你鼻炎挺严重的我才意识到,有一年多了吧。然后去医院 说是过敏性的 开了点药 吃的感觉没效果 有喷的 喷上去过一会可以使鼻子透气一点。还有个洗鼻子的 每次洗都挺痛苦的。。现在老是觉得鼻子里有东西 又挖不出来 擤鼻涕用尽力也总有剩余的。。。。担心会不会引起其他的症状呢
  popok
      4
  popok  
     2016-11-04 09:09:59 +08:00 via iPhone
  我的就喷嚏,生不如死。不过不鼻塞。
  嗅觉反而超灵敏,比正常没鼻炎的还要好。
  di94sh
      5
  di94sh  
  OP
     2016-11-04 10:59:25 +08:00 via Android
  @wangyu1314 给个联系方式好吗,大夫
  wangyu1314
      6
  wangyu1314  
     2016-11-04 11:04:21 +08:00
  @di94sh QQ702303 各类鼻炎都能治,鼻炎本来就是个小病。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2212 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 00:40 · PVG 08:40 · LAX 16:40 · JFK 19:40
  ♥ Do have faith in what you're doing.